Inauguracja roku akademickiego 2009/2010

4 października 2009 r., na Skwerze Kościuszki, odbyła się inauguracja 8. roku akademickiego w naszej uczelni, a zarazem 90. roku nauczania w historii szkolnictwa morskiego w Polsce.  Oprawa uroczystości była wyjątkowa: z udziałem orkiestry Marynarki Wojennej i chóru Akademii Morskiej, ale i muzyków Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Odbyło się premierowe wykonanie „Fanfary Morskiej” pod batutą Jerzego Maksymiuka. Mistrz skomponował ją właśnie z okazji rozpoczęcia uroczystych obchodów 90-lecia polskiego szkolnictwa morskiego i stulecia „Daru Pomorza”. Utwór wykonywały dwie grupy muzyków grających na instrumentach dętych blaszanych i perkusji – jedna ustawiona na pokładzie „Daru Młodzieży”, a druga na nabrzeżu, co symbolizować miało więzi między uczelnią a fregatą, między „tymi, co na lądzie” a „tymi, co na morzu”.

Wśród gości, którzy, jak każdego roku, licznie przybyli na uczelnianą uroczystość z kraju i zagranicy, byli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, rektorzy pomorskich uczelni, przedstawiciele przedsiębiorstw morskich, stowarzyszeń współpracujących z Akademią Morską, a także absolwenci i sympatycy uczelni. Po powitaniu zebranych rektor AM prof. dr hab. inż. Romuald Cwilewicz w przemówieniu inauguracyjnym nawiązał do historii uczelni, przedstawił jej działalność, osiągnięcia, jak i plany.

Z gratulacjami dla społeczności akademickiej wystąpili zaproszeni goście, m.in.: wicewojewoda pomorski Michał Owczarczak, prorektor Hochschule Bremerhaven Gerard Feldmeier, zaś przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury Maciej Zalach odczytał list gratulacyjny ministra Cezarego Grabarczyka. Głos zabrał także przewodniczący Parlamentu Studentów AM Mariusz Eichberger.

Czterech studentów, którzy zdobyli najwyższe wyniki w czasie rekrutacji, ślubowało – w imieniu wszystkich studentów – na sztandar Akademii: Adam Rynowiecki (WN), Piotr Rażny (WM), Paweł Topka (WE) oraz Jędrzej Charłampowicz (WPiT). Rektor uroczyście pasował na studentów reprezentantów poszczególnych wydziałów: Katarzynę Miśkowiec, Artura Palkę (WN), Aleksandrę Bujalską, Michała Sobczyka (WM), Macieja Pelplińskiego, Bartosza Reifa (WE), Ewelinę Tail i Jędrzeja Charłampowicza (WPiT). Rektor oraz dziekani poszczególnych wydziałów wręczyli także dyplomy doktorskie pracownikom, którzy uzyskali stopień naukowy doktora w naszej uczelni w roku akademickim 2008/2009. Byli to: dr inż. Piotr Kamiński, dr inż. Rafał Pawletko (WM), dr inż. Andrzej Szklarski (WE),  dr inż. Anita  Kukułowicz oraz  dr inż. Paweł  Łuka (WPiT).

Zasłużonym pracownikom Akademii Morskiej w Gdyni wręczono odznaczenia resortowe. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymał dr inż. Piotr Jankowski. Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymali: Danuta Andrzejewska, Jolanta Białous, Eleonora Budzyńska, prof. dr hab. inż. Adam Charchalis, dr inż. Jacek Hałaczkiewicz, inż. Piotr Jasicki, inż. Stanisław Klocek, Romana Kowalczyk, dr inż. Jan Kruszewski, Czesław Krzyżanowski,  Andrzej Kurowski, Jolanta Maciejewska, Witold Michniak, mgr inż. Wiesława Obniska, Mirosław Olendrzyński, mgr Hanna Olejniczak - Przybyło, dr hab. Zbigniew Otremba, dr Tadeusz Podoski, dr Barbara Pytko, Bernarda Ruszkiewicz, dr inż. Włodzimierz Ryś, dr hab. Izabela Steinka, dr hab. Maria Śmiechowska, mgr inż. Marian Stachowiak, inż. Leszek Staniszewski, Zbigniew Wroński, dr inż. Janusz Wróblewski; Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę otrzymali: mgr Barbara Jarząbek, dr inż. Andrzej Kasprowicz, mgr inż. Małgorzata Katarzyńska, mgr inż. Adam Przybyt, mgr inż. Ryszard Pomeranek, mgr Elżbieta Sielicka, dr Waldemar Żyngiel; Brązowy Medal Za Długoletnią Służbę otrzymali: dr inż. Beata Borkowska, inż. Andrzej Januszewski, dr inż. Piotr Kaczorek, dr inż. Anna Platta, dr inż. Beata Pyryt, dr Krzysztof Sarnowski, dr inż. Jadwiga Stankiewicz, dr inż. Aleksandra Wilczyńska i dr inż. Jerzy Żurek Przedstawiciel ministra infrastruktury pan Maciej Zalach wręczył także  panu prof. dr. hab. inż. Januszowi Zarębskiemu przyznaną przez ministra nagrodę indywidualną I stopnia za osiągnięcia naukowe w roku 2008.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Rzecznik AMG
10.10.2009