Porozumienie o współpracy między Akademią Morską a IV Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni

10 marca 2009 r. JM Rektor Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr hab. inż. Romuald Cwilewicz i Prezydent Miasta Gdyni dr Wojciech Szczurek podpisali porozumienie, którego przedmiotem jest współpraca Akademii Morskiej i miasta w zakresie edukacji młodzieży, jak i obopólna promocja uczelni i Gdyni.

Akademia Morska w Gdyni, reprezentowana przez Katedrę Fizyki i Katedrę Meteorologii i Oceanografii Nautycznej, obejmuje patronat nad dwiema klasami o profilu akademickim w VI Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni. Współpraca uczelni i IV LO ma  przyczynić się do podwyższania jakości kształcenia uczniów w celu przygotowania ich do studiowania w Akademii Morskiej.

W klasach o profilu akademickim  w IV LO fizyka doświadczalna oraz geografia z elementami meteorologii i astronomii będą realizowane jako dodatkowe przedmioty. Program nauczania obejmuje również zajęcia laboratoryjne. Uczniowie tych klas będą także brali udział w różnorodnych dodatkowych formach zajęć w Akademii Morskiej, jak uczestnictwo w wybranych wykładach, udział w seminariach i sympozjach (zwłaszcza organizowanych przez studenckie koła naukowe), wycieczkach dydaktycznych oraz  uroczystościach uczelnianych. 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Rzecznik AMG
14.03.2009
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 14.03.2009
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 25.02.2015