Dar Młodzieży własnością Akademii Morskiej w Gdyni

Ugoda zawarta dnia 26 kwietnia przed Sądem Okręgowym w Warszawie, pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej reprezentowanym przez panią Annę Wypych – Namiotko, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie TBiGM, a Akademia Morską w Gdyni, reprezentowaną przez prof. Romualda Cwilewicza rektora AM w Gdyni stwierdza:

Skarb Państwa - Minister TBiGM uznaje, iż zgodnie z art.182 ust.1 pkt3 ustawy z dnia 12 września 1990r. o szkolnictwie wyższym statek Dar Młodzieży, wpisany do rejestru okrętowego przez Izbę Morską przy Sadzie Okręgowym w Gdańsku z siedziba w Gdyni, pod numerem ROG/S/515 jest własnością Akademii Morskiej w Gdyni, oraz jest środkiem trwałym Akademii Morskiej w Gdyni i jako taki stanowi składnik mienia uczelni oraz zarządzany jest przez uczelnię jako jego właściciel i armator.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Rzecznik AMG
03.05.2012
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 03.05.2012
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 27.02.2015