Akademia Morska nauką silna

Naukowy ranking uczelni akademickich

Zgodnie z rankingiem tygodnika ,,Polityka” najlepszą polską uczelnią pod względem naukowym jest Uniwersytet Warszawski. W rankingu zbiorczym zostało ocenionych 86 uczelni akademickich w Polsce posiadających co najmniej dwa uprawnienia nadawania stopnia naukowego doktora. W tym zaszczytnym gronie znalazła się Akademia Morska w Gdyni na 61 miejscu. Kadra naukowa AMG prowadzi badania naukowe na światowym poziomie. W efekcie rozwijania więzi miedzy działalnością naukowa a praktyką gospodarcza w Akademii powstaje duża liczba ekspertyz i opinii, mających formę opracowań chronionych ustawą o prawach autorskich.

Podmiot udostępniający: 

UMG Biuro Rektora

Wytworzył informację:

T.Degórski
12.09.2013