Akademia Morska w Gdyni na Targach Technicon

Akademia Morska w Gdyni jest uczelnią związaną z gospodarką morską oraz gospodarką regionu Pomorza od ponad 90 lat. Obok kształcenia kadr wysoko kwalifikowanych specjalistów na Wydziałach Elektrycznym, Mechanicznym, Nawigacyjnym oraz Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, katedry uczelni prowadzą badania naukowe oraz prace badawczo-rozwojowe. Ich efektem, obok publikacji naukowych oraz stopni i tytułów naukowych zdobywanych przez pracowników naukowo-dydaktycznych,  są  wdrożenia, ekspertyzy, patenty, projekty rozwiązań technicznych i techniczno-organizacyjnych. Partnerami uczelni w zakresie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych są inne uczelnie krajowe i zagraniczne, ośrodki badawcze oraz przedsiębiorstwa. Wśród nich istotną rolę we wdrażaniu wyników prac badawczych pracowników uczelni odgrywa Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne „ENAMOR”, którego udziałowcem jest nasza uczelnia.

Zdajemy sobie sprawę, że najważniejszym narzędziem zdobywania przez polskie  i europejskie firmy przewagi konkurencyjnej jest zdolność do absorpcji i wykorzystania rozwiązań proponowanych przez współczesną naukę. W naszych kontaktach z praktyką gospodarczą widzimy coraz większe zainteresowanie innowacjami oraz wykorzystaniem rozwiązań opartych na wiedzy. Pragniemy aktywnie uczestniczyć w procesach transferu wiedzy od nauki do przemysłu i jesteśmy przekonani, że możemy zaproponować efektywne  i nowoczesne rozwiązania.

Przykładami takich działań na poszczególnych Wydziałach AMG są opracowane nowe rozwiązania i propozycje ich wykorzystania w praktyce w następujących obszarach:

  • Wydział Elektryczny: „Gdyńska Szkoła Węglika Krzemu – oferta współpracy z przemysłem w zakresie badań elementów półprzewodnikowych węglika krzemu”,
  • Wydział Mechaniczny: „Nowoczesne metody i urządzenia do diagnostyki silników spalinowych”,
  • Wydział Nawigacyjny: „Pojazdy amfibijne dla potrzeb ratownictwa wodnego śródlądowego”,
  • Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa: „Nowe rozwiązania w dziedzinie polimerów”. Projekt obejmuje:
    • nowe kompozyty poliuretanowo-polilaktydowe do celów medycznych jako rusztowania do wzrostu komórek i w kontrolnym uwalnianiu leków,
    • zastosowanie odpadów poliestrowo-szklanych w budownictwie,
    • zastosowanie materiałów polimerowych z surowców odnawialnych do obniżenia zdolności do upłynniania koncentratów rud metali w warunkach transportu morskiego.

Stoisko Akademii Morskiej w Gdyni jest zlokalizowane w hali A, numer A 27.

Wystawa w dniach 24-25.10.2013r. w Centrum Wystawienniczo- Kongresowym Amber Expo ul. Żaglowa 11, 80-560  Gdańsk.

 

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Biuro Rektora

Wytworzył informację:

Rzecznik AMG
21.10.2013