Apel KRASP

11 stycznia 2013r. na posiedzeniu Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich przyjęto Apel do Parlamentu i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie najwyższego priorytetu rozwojowi szkolnictwa wyższego, nauki i kultury, którego sygnatariuszami są: Przewodniczący KRASP, Przewodniczący RGNiSW, Przewodniczący KRZaSP oraz Prezes FRP.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Rzecznik AMG
15.01.2013