Bałtycki Zespół Doradczy przy Ministrze Spraw Zagranicznych

Przedstawiciele Akademii Morskiej w Gdyni – prof. Marek Grzybowski  i dr Tomasz Studzieniecki otrzymali zaproszenie do Bałtyckiego Zespołu Doradczego przy Ministrze Spraw Zagranicznych.

Głównym celem powołanej grupy jest wypracowanie strategicznych priorytetów polskiej polityki zagranicznej wobec regionu Morza Bałtyckiego, przede wszystkim w kontekście zbliżającej się prezydencji Polski w Radzie Państw Morza Bałtyckiego w latach 2015-2016. Zdaniem MSZ lista członków zespołu odzwierciedla najważniejsze elementy polskiej polityki bałtyckiej, takie jak: ochrona środowiska, transport, współpraca technologiczna i gospodarcza, kultura, turystyka czy wymiana międzyludzka. W skład Zespołu weszli uznani polscy eksperci, reprezentujący obszary nauki, kultury, gospodarki, biznesu oraz przedstawiciele think-thanków.

Inauguracyjne posiedzenie zespołu odbyło się 14 października 2013 r. w Warszawie. Spotkaniu przewodniczyła pani Henryka Mościcka - Dendys - podsekretarz stanu w MSZ. Tomasz Studzieniecki przekazał organizatorom spotkania monografię  „Baltic Sea Region – Crossing Perspectives” wydaną przez Cultural Tourism Institute w Szwecji proponując jednocześnie stworzenie biblioteki obejmującej opracowania poświecone problematyce bałtyckiej. Propozycja spotkała się zainteresowaniem.

W nawiązaniu do zbliżającej się polskiej prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego dr Studzieniecki poinformował o inicjatywie zorganizowania przez Akademię Morską w Gdyni konferencji poświeconej Europie Bałtyckiej. Konferencja zorganizowana byłaby w ramach  Forum Europa Nostra w roku 2015.

Podmiot udostępniający: 

UMG Biuro Rektora

Wytworzył informację:

Rzecznik AMG
29.10.2013