Nagrody dla studentów na Forum Gospodarki Morskiej

Przedsiębiorcy, naukowcy, samorządowcy, przedstawiciele rządu, a także Komisji Europejskiej spotkali się w Gdyni, by rozmawiać o branży morskiej w ramach kolejnej edycji Forum Gospodarki Morskiej. W dyskusjach toczących się w ramach czterech paneli tematycznych uczestniczył Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

W trakcie Forum Komitet Konkursu Polskiego Związku Zarządców Statków o Nagrodę dla Najlepszego Absolwenta Akademii Morskiej w składzie:

  • Ireneusz Kuligowski (przewodniczący Komitetu, Prezes Zarządu PZZS)
  • Sławomir Kalicki (członek zarządu PZZS)
  • Dariusz Jellonnek (działający z upoważnienia Piotra Masnego – członka Zarządu PZZS)
  • Paweł Kmieciak  (działający z upoważnienia Michała Czerepaniaka)

przy współudziale i współpracy Obserwatorów:

  • dr inż. Agnieszki Deji – Prorektora ds. kształcenia Akademii Morskiej w Szczecinie
  • kmdr dr hab. Dariusza Bugajskiego – Prorektora ds. kształcenia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
  • dr inż. hab., kpt. ż.w. Henryka  Śniegockiego – Prorektora ds. morskich Akademii Morskiej w Gdyni

przedstawił wyniki postępowania konkursowego przeprowadzonego w dniu 7 września 2017 r. i ogłosił Zwycięzcę I Edycji Konkursu o Nagrodę Polskiego Związku Zarządców Statków dla Najlepszego Absolwenta Akademii Morskiej.

Pierwsze miejsce zajęła p. Adriana Gromana (Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni). Drugie miejsce przyznano p. Aleksandrowi Wolakowi (Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie), natomiast trzecie miejsce zajęła p. Kamila Kaffka, studentka Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni.

Nagrody w obecności Pana Ministra Marka Gróbarczyka wręczył Laureatom Prezes Zarządu Polskiego Związku Zarządców Statków p. Ireneusz Kuligowski (Green Management sp. z o.o.).

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na drodze zawodowej!

Ogłoszenie kolejnej edycji Konkursu planowane jest na luty 2018 r. 

 

Zdjęcia: Tomasz Degórski

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Rzecznik AMG
17.10.2017