Studenci AMG realizują pomiary hydrograficzne

Studenci AMG realizują pomiary hydrograficzne

W dniu 22 października 2017r. pierwszy raz nowa jednostka hydrograficzna „Navigator One AMG” Akademii Morskiej w Gdyni wykonywała pomiary batymetryczne. Zostały one zrealizowane przy ujściu Wisły Śmiałej w pobliżu Narodowego Centrum Żeglarskiego, należącego do Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Badania przeprowadzono w ramach realizacji pracy inżynierskiej studentki Wydziału Nawigacyjnego Pani Aleksandry Góralczyk (kierunek nawigacja) pt. „Pomiar batymetryczny i sporządzenie mapy ujścia Wisły Śmiałej”. Przed pomiarami studentka zaprojektowała profile pomiarowe w programie OpenCPN. Do badań wykorzystano najnowszy na świecie geodezyjny odbiornik GNSS Trimble R10 (dokładność: 2-3 cm), echosondę pionową SonarMite (częstotliwość: 200 kHz) oraz dwusystemowy (GPS/GLONASS) odbiornik GNSS Garmin, który służył do sterowania jednostką po profilach sondażowych.

Nawigację łodzi prowadzono w oparciu o system zobrazowania ECDIS, w czasie rzeczywistym. System hydrograficzny zamontowano na jej podeście rufowym, natomiast nawigacyjny na pulpicie sternika. W pomiarach Dyplomantce pomagali pracownicy Katedry Geodezji i Oceanografii (prof. Cezary Specht, mgr inż. Paweł Dąbrowski) oraz Katedry Transportu i Logistyki (mgr inż. Mariusz Specht) Wydziału Nawigacyjnego. Pomimo trudnych warunków meteorologicznych pozyskano blisko 3000 pomiarów, które pozwolą na przygotowanie dokładnej mapy batymetrycznej tego akwenu.

„Navigator One AMG” to nowa jednostka badawczo-hydrograficzna Katedry Geodezji i Oceanografii Wydziału Nawigacyjnego. We wrześniu 2017 r. przeszła ona próby testowe i od października jest wykorzystywana do celów badawczych i dydaktycznych KGiO. „NO_AMG” to jacht motorowy „Pegazus 550” o długości 5.4 m i szerokości 2.54 m, zanurzeniu 0.3 m, masie 720 kg oraz załodze do 6 osób. Łódź motorowa Pegazus, w swojej klasie, wyróżnia się bardzo rozbudowaną sylwetką, niewiarygodną stabilnością poprzeczną (szerokość w części pływalnej: 2.03m ) oraz wysokością wolnej burty wynoszącą 90 cm. Jednostka napędzana jest silnikiem Suzuki 50 KM.

„Navigator One AMG” będzie wykorzystywany do badań naukowych, realizacji zajęć dydaktycznych oraz prac dyplomowych studentów kierunku nawigacja i transport Wydziału Nawigacyjnego.

Studenci AMG realizują pomiary hydrograficzne
Studenci AMG realizują pomiary hydrograficzne

Studenci AMG realizują pomiary hydrograficzne

Studenci AMG realizują pomiary hydrograficzne
Studenci AMG realizują pomiary hydrograficzne

Studenci AMG realizują pomiary hydrograficzne

Studenci AMG realizują pomiary hydrograficzne
Studenci AMG realizują pomiary hydrograficzne

Studenci AMG realizują pomiary hydrograficzne

Studenci AMG realizują pomiary hydrograficzne
Studenci AMG realizują pomiary hydrograficzne
Studenci AMG realizują pomiary hydrograficzne

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds Promocji

Wytworzył informację:

M. Zajk
23.10.2017