Światowe Dni Morza 2018

Światowe Dni Morza 2018

NAJWAŻNIEJSZA IMPREZA MORSKA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH ODBĘDZIE SIĘ W POLSCE

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, że w dniach 13-15 czerwca 2018 r. w Szczecinie odbędą się Światowe Dni Morza, największe morskie święto Narodów Zjednoczonych. O wyborze Polski jako gospodarza tego prestiżowego, międzynarodowego wydarzenia zadecydowała Międzynarodowa Organizacja Morska (ang. International Maritime Organization, IMO), organizacja wyspecjalizowana ONZ. Jest to szczególnie istotne wyróżnienie, tym bardziej, że po raz pierwszy Światowe Dni Morza zostaną zorganizowane w państwie Europy Środkowo-Wschodniej i państwie położonym nad Morzem Bałtyckim.

Tematem wiodącym tegorocznych obchodów jest IMO 70: Nasze dziedzictwo – lepsza żegluga dla lepszej przyszłości (ang. IMO 70: Our Heritage – Better Shipping for a Better Future). Podczas wydarzenia zostaną poruszone kwestie dotyczące nowoczesnych i przyjaznych środowisku rozwiązań dla żeglugi morskiej, bezpieczeństwa cyfrowego w żegludze, wyzwań stojących przed nowymi szlakami transportowymi oraz przyszłości rynku pracy w branży morskiej. Są to tematy aktualne w kontekście rozwoju międzynarodowego transportu morskiego, który pełni wiodącą rolę w handlu światowym – szacuje się, że ponad 80% towarów transportowanych jest drogą morską. Te kwestie odgrywają szczególnie istotne znaczenie dla Polski jako państwa o znaczącym potencjale gospodarki morskiej.

Organizatorzy spodziewają się udziału w wydarzeniu ponad 800 gości krajowych i zagranicznych, w tym Sekretarza Generalnego i przedstawicieli Międzynarodowej Organizacji Morskiej, oficjalnych delegacji rządowych oraz ministrów ds. morskich z całego świata, jak również przedstawicieli międzynarodowego biznesu i środowiska akademickiego oraz ekspertów zajmujących się szeroko rozumianą tematyką morską.

Światowe Dni Morza 2018 obejmą nie tylko oficjalne obrady z udziałem ministrów ds. morskich oraz konferencję poświęconą tematyce morskiej, ale również szereg wydarzeń towarzyszących – wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych skierowanych do gości krajowych i zagranicznych oraz mieszkańców Szczecina.

W 2018 r. przypada 70. rocznica powstania IMO, co wraz z 100. obchodami odzyskania przez Polskę niepodległości będzie stanowić doskonałą okazję do promocji wizerunku kraju za granicą poprzez organizację Światowych Dni Morza w Szczecinie.

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds Promocji

Wytworzył informację:

M. Zajk
24.04.2018