Akademia Czystego Morza

7 czerwca 2019 r . zakończyła się pierwsza edycja projektu „Akademia Czystego Morza”. Projekt ten obejmuje wsparciem uczniów klas VI-VIII pomorskich szkół podstawowych. W ramach projektu, 128 uczniów uczestniczyło w zajęciach poświęconych ochronie wód Morza Bałtyckiego, problemom związanym z transportem morskim oraz segregacją i zagospodarowaniem odpadów. Szczegółowe informacje o projekcie oraz relacje z poszczególnych spotkań znajdują się na stronie http://wpit.umg.edu.pl/projekt-akademia-czystego-morza Obecnie trwa nabór na drugą edycję, która realizowana będzie w okresie 09.2019r.- 06.2020r.

Projekt „Akademia Czystego Morza” jest współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (wartość dofinansowania: 464 028,37 PLN).

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Biuro ds. Marketingu​

Wytworzył informację:

A. Dereszewska
18.06.2019
Wprowadzenie:
M. Zajk 17.06.2019
Ostatnia modyfikacja:
M. Zajk 18.06.2019