Apel KRASP-PSRP w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

Apel

Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

i

Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

w sprawie udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 

 

 

Obecność Polski w strukturach europejskich i związana z tym możliwość korzystania z programów Unii Europejskiej przyczynia się znacząco do modernizacji polskich uczelni, a studentom i pracownikom daje nowe możliwości rozwoju. To właśnie dzięki Unii Europejskiej w każdym jej kraju członkowskim polscy studenci mogą kształcić się na takich samych zasadach i mają takie same prawa jak obywatele tego kraju.

 

Jest niezwykle istotne, aby Polska, świadoma swojej roli w Unii Europejskiej, korzystała z przysługujących jej praw, a obywatele czynnie brali udział w kreowaniu kierunków rozwoju Europy. Jako członkowie polskiego społeczeństwa mamy możliwość udziału w wyborach bezpośrednich do jednej z najważniejszych instytucji Unii Europejskiej, jaką jest Parlament Europejski. Zadaniem Parlamentu jest współdecydowanie o większości aktów prawnych uchwalanych w Unii i dotyczących jej państw członkowskich, odnoszących się m.in. do szkolnictwa wyższego.

 

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej zwracają się zatem do wszystkich obywateli naszego kraju, a zwłaszcza do członków wspólnoty akademickiej – studentów i pracowników uczelni, z apelem o powszechny udział w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. Niech nie pozostanie nam – Polakom – obojętny rozwój i nasza przyszłość. Oddajmy swój głos.

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Biuro ds. Marketingu​

Wytworzył informację:

KRASP, PSRP
17.05.2019
Wprowadzenie:
K.Okońska 17.05.2019
Ostatnia modyfikacja:
K.Okońska 17.05.2019