2019/2020 Academic Year Inauguration

On Saturday, 5th of October, there was an official inauguration of academic year 2019/2020 for Gdynia Maritime University. The ceremony took place on the south pier in Gdynia, in front of “Dar Młodzieży” ship. The inauguration has been preceded by the Holy Mass celebrated at Portowa 2 church in Gdynia. When the church ceremony finished, all the participants, including students, professors and university employees marched to Kościuszki Square.

The ceremony was attended by many guests, including Mr Grzegorz Witkowski – Undersecretary of State in Ministry of Maritime Economy, Mr Piotr Karczewski – advisor to Polish President, Captain Zbigniew Sulatycki – leader of Konwent Morski as well as the representatives of local authorities, rectors of other universities, representatives of maritime industries and university graduates.
During the inauguration ceremony, the specially prepared insignia was given by rector prof. Janusz Zarębski to the director of Maritime Institute, prof. Maciej Matczak. The insignia is a symbol of membership to society of Gdynia Maritime University.

Then, the four most outstanding students, vowed to Maritime University flag. The vow has been read by vice-rector prof. Andrzej Miszczak. The students representatives from each faculty have also symbolically joined the student’s society of Gdynia Maritime University.

Congratulations letters from Polish President - Mr Andrzej Duda, Minister of Science – Mr Jarosław Gowin, Senate Speaker – Mr Stanisław Karczewski and Minister of Maritime Economy – Mr Marek Gróbarczyk were read during the inauguration ceremony.

In the last part of the ceremony, the special prizes were given to prof. Janusz Mindykowski, prof. Adam Charchalis and the most outstanding students of maritime faculties. All prizes have been funded by the Minister of Maritime Economy. A special medal for the 100th anniversary of Polish independence day was given to father Edward Pracz.

***

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

W sobotę 5 października 2019 roku na Molo Południowym w Gdyni, przed żaglowcem "Dar Młodzieży” odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Inaugurację roku akademickiego 2019/2020 poprzedziła msza św. w intencji pracowników, studentów, doktorantów i absolwentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Msza św. odbyła się w kościele oo. Redemptorystów w Gdyni, przy ul. Portowej 2. Po mszy świętej odbył się uroczysty przemarsz pracowników, doktorantów, studentów i absolwentów w miejsce cumowania Daru Młodzieży.

Oficjalna część uroczystości na Molo Południowym rozpoczęła się złożeniem meldunku Panu Grzegorzowi Witkowskiemu – Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Jego Magnificencji Rektorowi prof. dr. hab. inż. Januszowi Zarębskiemu przez Dowódcę Uroczystości. Następnie, na znak włączenia Instytutu Morskiego w Gdańsku w strukturę Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,  Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski przekazał Dyrektorowi Instytutu Morskiego Panu prof. Maciejowi Matczakowi insygnium symbolizujące godność urzędu oraz przynależność do społeczności Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Z tej okazji podpisany został uroczysty akt nadania insygnium.

Studentów i pracowników powitał Rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski. W uroczystości udział wziął Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pan Grzegorz Witkowski, Doradca Prezydenta RP Pan Piotr Karczewski i Przewodniczący Konwentu Morskiego kpt. ż. w. Zbigniew Sulatycki, a także przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, rektorzy szkół wyższych, przedstawiciele duchowieństwa i przedsiębiorstw gospodarki morskiej, stowarzyszeń współpracujących z Uniwersytetem Morskim, absolwenci i sympatycy uczelni.

Listy gratulacyjne z okazji Inauguracji Roku Akademickiego na ręce JM Rektora skierowali: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Jarosław Gowin, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Pan Stanisław Karczewski, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pan Marek Gróbarczyk. 

                        

Czworo studentów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w czasie rekrutacji, ślubowało – w imieniu wszystkich studentów I roku – na sztandar Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Tekst ślubowania odczytał Prorektor ds. Kształcenia prof. Andrzej Miszczak.  JM Rektor uroczyście pasował na studentów reprezentantów poszczególnych wydziałów.

Na okoliczność inauguracji swoje wystąpienia przygotowali również goście. Głos zabrali: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pan Grzegorz Witkowski, Przewodniczący Konwentu Morskiego kpt. ż. w. Zbigniew Sulatycki, Przewodniczący Parlamentu Studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni – mgr inż. Kamil Zimny.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pan Marek Gróbarczyk przyznał nagrodę indywidualną za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej Panu prof. Januszowi Mindykowskiemu oraz za całokształt dorobku Panu prof. Adamowi Charchalisowi. Ufundował również nagrody dla najlepszych studentów kierunków morskich. Nagrody w towarzystwie JM Rektora prof. dr hab. inż. Janusza Zarębskiego wręczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pan Grzegorz Witkowski.

Ostatnim punktem uroczystości było wręczenie medalu z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości ufundowanego przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Medal otrzymał Ojciec Edward Pracz.

Oprawa muzyczna uroczystości była wyjątkowa z udziałem Orkiestry Wojskowej z Elbląga oraz Akademickiego Chóru Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

***

 

 

fot. Marcin Rakowski

Podmiot udostępniający: 

UMG Biuro ds. Marketingu​

Wytworzył informację:

M. Zaremska
11.10.2019
Wprowadzenie:
M. Zajk 11.10.2019
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 23.10.2019