Partnerskie Zarządzanie Uczelnią

Partnerskie Zarządzanie Uczelnią

Informacja o II edycji Projektu Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Partnerskie Zarządzanie Uczelnią


Projekt Rektora

Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

„Nasz Uniwersytet - Partnerskie Zarządzanie Uczelnią”

III edycja

 

Zapraszam wszystkich Pracowników Uniwersytetu Morskiego w Gdyni do udziału w III edycji projektu Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni „Nasz Uniwersytet - Partnerskie Zarządzanie Uczelnią”.

 

Drodzy Pracownicy UMG!

Liczę na Wasz czynny udział w procesie dostosowania Naszego Uniwersytetu do wymagań rynku pracy i otoczenia. Jeżeli oczekujecie Państwo zmian, innowacyjnego podejścia, chcecie, aby Uniwersytet Morski miał przewagę konkurencyjną nad innymi Uczelniami i odnosił sukcesy, bądź po prostu uważacie, że coś można zrobić inaczej - lepiej, prościej i szybciej przykładowo w takich obszarach jak:

  • proces kształcenia,
  • procedury obiegu dokumentów,
  • procedury zarządzania Uczelnią,
  • badania naukowe i rozwój kadry,
  • obsługa studentów i doktorantów,
  • integracja Społeczności Akademickiej,
  • poprawa warunków pracy,

proszę zgłosić swój pomysł, innowację lub oczekiwania, przesyłając propozycje drogą elektroniczną na adres: nasz.uniwersytetatumg.edu.pl do dnia 30.04.2019 r.

W tym roku, w ramach III edycji projektu Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni „Nasz Uniwersytet – Partnerskie Zarządzanie Uczelnią” przyjmowane są tylko i wyłącznie projekty w postaci biznesplanu zawierającego między innymi:

  • analizę finansową przedsięwzięcia,
  • wyszczególnienie korzyści płynących z wdrożenia pomysłu,
  • analizę szans i zagrożeń oraz mocnych i słabych stron swojego przedsięwzięcia.

Złożony przez Państwa projekt w postaci biznesplanu pomoże nam dokonać rzeczowej oceny możliwości jego wdrożenia.

Dla tych z Państwa, których pomysły będą najciekawsze i mogą przynieść efekty w postaci wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań przewiduję nagrody finansowe.

 

Szanowni Państwo!

To w dużej mierze od Was zależy jaki będzie Nasz Uniwersytet – jutro, za rok, za dziesięć lat. Jeżeli Pani/Pana pomysł zostanie zaakceptowany do realizacji, możecie Państwo znaleźć się w grupie doradczej przy jego wdrażaniu i realizacji.

Wspólnie spowodujmy, aby Uniwersytet Morski był przyjaznym pracodawcą, pozwalającym na realizację naszych zawodowych aspiracji.

Chciałbym, aby Uniwersytet Morski w Gdyni był miejscem pracy, z którego jesteśmy dumni.

 

Rektor UMG

prof. Janusz Zarębski

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Promocji i Marketingu​

Wytworzył informację:

M. Zajk
17.01.2019
Wprowadzenie:
M. Zajk 17.01.2019
Ostatnia modyfikacja:
M. Zajk 21.01.2019