Porozumienie o współpracy z firmą Graal

Porozumienie o współpracy z firmą Graal

W dniu 10 października 2019 roku odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Morskim w Gdyni i firmą GRAAL.

Porozumienie zostało zawarte w celu rozwijania aktywności naukowo-badawczej oraz wdrożeniowej, a także oferty edukacyjnej w zakresie m.in. opiniowania programów kształcenia, realizacji praktyk i staży studenckich oraz doktoranckich, jak również realizacji badań w środowisku technologicznym firmy związanych z przygotowaniem prac doktorskich o charakterze wdrożeniowym.

Porozumienie przewiduje realizację celów przez:

  • przyjmowanie studentów UMG na praktyki w przedsiębiorstwie GRAAL,
  • prowadzenie zajęć warsztatowych lub prezentacji dla studentów Uniwersytetu przez pracowników GRAAL,
  • wsparcie w realizacji projektów prac dyplomowych i doktoranckich,
  • prowadzenie wspólnych projektów badawczych i wdrożeniowych.

W imieniu Uniwersytetu umowę podpisał Rektor UMG, prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski.
Ze strony firmy GRAAL  umowę podpisał Pan Bogusław Kowalski, Prezes przedsiębiorstwa.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A. Szczupak
10.10.2019
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja: