Spotkanie Rektora z pracownikami Instytutu

 

Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Od 1 października 2019 roku decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytut Morski w Gdańsku znajduje się w strukturach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. W przeddzień wejścia w życie Uchwały ministra, Rektor UMG prof. Janusz Zarębski przywitał nowych pracowników i wręczył wszystkim decyzje dotyczące zatrudnienia.

Instytut jest jednostką organizacyjną Uczelni, podobnie jak wydziały Uniwersytetu. Tym samym pracownicy Instytutu stali się pracownikami Uniwersytetu, w tym pracownikami badawczymi.

Rektor UMG prof. Janusz Zarębski deklarował na spotkaniu, że nie będzie żadnych rewolucyjnych zmian, zachowana zostanie ciągłość prac projektowych. Zespoły robocze Instytutu pozostały w takim samym składzie jak dotychczas. Pracownicy Instytutu – jeśli zdecydują się zostać pracownikami naukowymi - nadal będą zajmowali się badaniami, bez obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych.

- Moim zadaniem jest dbanie o rozwój Uczelni, wzmocnienie jej w obszarze badawczo-rozwojowym, taki kierunek znalazł aprobatę obu ministrów – mówi  prof. Janusz Zarębski, Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. – Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest logiczną konsekwencją przyjętej przez polski rząd strategii zarysowanej w Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, a jej zasadniczym skutkiem będzie utworzenie silnego ośrodka badań zajmującego się wyzwaniami dotyczącymi szeroko pojętej gospodarki morskiej. Wspólnie mamy szansę stać się takim silnym ośrodkiem. Sięgając po zewnętrzne finansowanie oraz występując w negocjacjach biznesowych jako Uniwersytet z dobrze funkcjonującym Instytutem posiadamy bogatsze portfolio.

Od momentu wejścia w życie Rozporządzenia Ministra powołano zespoły robocze złożone z pracowników obu instytucji w celu technicznego przygotowania się do połączenia obu instytucji.

Analiza wniosku połączenia Instytutu z Uniwersytetem trwała pół roku – od stycznia do maja 2019 roku. W styczniu powołany został przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zespół, którego celem była ocena stanu majątkowego i skutków włączenia Instytutu w struktury Uniwersytetu  Morskiego. W skład Zespołu wchodzili przedstawiciele Instytutu Morskiego w Gdańsku, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, przedstawiciele MGMiŻŚ oraz MNiSW.

Nie było protestów środowiska, do zespołu wpłynął jedynie list Komitetu Badań Morza PAN. Jego stanowisko było analizowane przez Zespół, który wypracował rekomendacje dla ministra GMiŻŚ.

Na etapie konsultacji gotowego rozporządzenia nikt już nie wnosił zastrzeżeń.

- Pragnę zapewnić, że prowadzone do tej pory w Instytucie Morskim prace i działania w zakresie oceny środowiskowej, społecznej i ekonomicznej przedsięwzięć związanych z budownictwem morskim będą kontynuowane, a decyzje będą podejmowane sprawnie i merytorycznie. Zapewniam również, iż istotny potencjał naszego kraju w zakresie działalności badawczo-rozwojowej będzie rozwijany pod szyldem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni – mówi Rektor UMG prof. Janusz Zarębski.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A. Czarnecka
01.10.2019
Wprowadzenie:
Michał Kołodziejczak 01.10.2019
Ostatnia modyfikacja:
Michał Kołodziejczak 08.10.2019