Święto Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

W piątek, 14 czerwca 2019 roku, odbyło się Święto Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Tegoroczne obchody zapoczątkowało uroczyste podniesienie bandery przed frontem uczelni. Sztandar po raz pierwszy wprowadziła Kompania Reprezentacyjna Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

O godz. 10:00  w Auli im. Tadeusza Meissnera odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu z okazji 99 rocznicy powołania polskiego szkolnictwa morskiego, z udziałem pracowników, studentów, absolwentów oraz zaproszonych gości - w tym przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Zebranych powitał JM Rektor UMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski. W swoim przemówieniu rektor nawiązał do początków szkolnictwa morskiego w naszym kraju (to właśnie 17 czerwca 1920 r. podpisany został akt powołania Szkoły Morskiej), przypomniał historię Uniwersytetu i jego osiągnięcia. Nawiązał  również do obecnej sytuacji uczelni i perspektyw jej dalszego rozwoju.

Przy okazji tak ważnej uroczystości dla naszej uczelni, JM Rektor prof. Janusz Zarębski postanowił w szczególny sposób wyróżnić jednego z najwybitniejszych absolwentów naszej Alma Mater przyznając kpt. ż. w. Zbigniewowi Sulatyckiemu symboliczny „pierścień  absolwenta”.

Kpt. ż. w. Zbigniew Sulatycki to człowiek – symbol, patriota, człowiek morza. Jest absolwentem naszej Uczelni (rocznik 1973). Pełnił funkcję Podsekretarza Stanuw Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej. Jest także twórcą i przewodniczącym utworzonego w 2016 roku Konwentu Morskiego. Instytucji, która opiniuje kluczowe kierunki działania resortu gospodarski morskiej i żeglugi śródlądowej, rekomenduje inicjatywy oraz przedkłada projekty koncepcji rozwoju obszarów, którymi zajmuje się nasze ministerstwo.

JM Rektor przyznał „Medal Zasłużony dla Szkolnictwa Morskiego” Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Markowi Gróbarczykowi – absolwentowi naszej Uczelni. Medal w imieniu Pana Ministra odebrała Pani Anna Moskwa – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Z okazji święta Uniwersytetu, na ręce JM Rektora, wpłynęły dwa listy – pierwszy od Premiera Mateusza Morawieckiego oraz drugi od Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Listy odczytała Pani Anna Moskwa.

 

  

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu ogłoszona została również decyzja JM Rektora o zwiększeniu kwoty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Potwierdzeniem tej decyzji było podpisanie porozumienia przez  JM Rektora prof. Janusz Zarębski oraz Przedstawiciela Związków Zawodowych Pana Jacka Hałaczkiewicza.

Tradycyjnie, jak co roku, rektor wręczył wyróżniającym się  pracownikom uczelni Nagrody Rektora I, II, III i IV stopnia za ponadprzeciętne osiągnięcia w pracy w roku 2018. Łącznie przyznano 64 nagrody dla nauczycieli akademickich oraz 67 nagród dla nie nauczycieli akademickich.

W trakcie uroczystego posiedzenia Senatu JM Rektor wraz z Szefem Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, ppłk. Pawłem Górskim i ppor.mar. Krzysztofem Geblerem z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gdyni  wręczyli zaświadczenia studentom, którzy ukończyli szkolenie teoretyczne Legii Akademickiej oraz podziękowania dla osób, które te szkolenie przeprowadzili. Legia Akademicka to pilotażowy program ochotniczego szkolenia wojskowego studentów realizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Uniwersytet Morski w Gdyni przystąpił do programu przygotowując, przede wszystkim studentów UMG, do szkolenia w wybranych jednostkach wojskowych.

Na zakończenie uroczystości ogłoszono wyniki III edycji konkursu dla pracowników pt. „Partnerskie Zarządzanie Uczelnią”.  Komisja powołana przez Pana Rektora wyłoniła 3 najciekawsze pomysły.

  • Zespół pod kierownictwem prof. Joanny Kizielewicz w składzie: Katarzyna Skrzeszewska, Anetta Waśniewska, Michał Igielski, Violetta Skrodzka, Edyta Spodarczyk /pomysł: studia podyplomowe „Zarządzanie Projektami B+R”/
  • Michał Kuzia/pomysł: nowa kultura mobilności na UMG /
  • Katarzyna Chmielewska /pomysł: dodatkowe pakiety socjalne dla pracowników UMG/

Po posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni wszyscy pracownicy, studenci, doktoranci oraz zaproszeni goście mogli obejrzeć wystawę fotografii pt. „Od Szkoły Morskiej w Tczewie do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni”.

Dziękujemy wszystkim zaproszonym  gościom, studentom, doktorantom i pracownikom za udział w Święcie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. 

Pełna galeria zdjęć dostępna jest na oficjalnym profilu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na Facebooku.

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Biuro ds. Marketingu​

Wytworzył informację:

M. Zajk
18.06.2019
Wprowadzenie:
M. Zajk 18.06.2019
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 24.06.2019