Święto Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

8 grudnia to tradycyjny dzień święta Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, jednak tegoroczne obchody święta szkoły odbyły się dzień później – 9 grudnia 2019r. Zapoczątkowało je uroczyste podniesienie bandery przed frontem uczelni oraz msza św. w intencji pracowników, studentów, doktorantów oraz absolwentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (UMG).

O godz. 11:15 rozpoczęło się posiedzenie Senatu UMG. Przybyłych gości przywitał JM Rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, który wygłosił również okolicznościowe przemówienie. W trakcie posiedzenia Senatu nastąpiło uroczyste podpisanie listu intencyjnego, na mocy którego przystanek Szybkiej Kolei Miejskiej Gdynia Stocznia zmieni nazwę na Gdynia Stocznia – Uniwersytet Morski. Porozumienie podpisali wspólnie: JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - prof. Janusz Zarębski, Prezydent Gdyni – dr Wojciech Szczurek oraz Prezes Szybkiej Kolei Miejskiej - Maciej Lignowski.

Po podpisaniu listu intencyjnego przemówienie wygłosił Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pan Marek Gróbarczyk. Następnie, poseł na Sejm Pan Janusz Śniadek odczytał  list od Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Pana Mateusza Morawieckiego i przekazał na ręce JM Rektora list od Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Pana Jarosława Kaczyńskiego. List od Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Jarosława Gowina przeczytał prof. Ireneusz Czarnowski, Prorektor ds. Nauki UMG.

              

         

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda, nadał odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji dokonał Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pan Piotr Karczewski oraz Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pan Marek Gróbarczyk.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy - za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej pracownicy UMG zostali odznaczeni:

  • Złotym Medalem za Długoletnią Służbę;
  • Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę;
  • Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę;
  • Odznaką Zasłużony Pracownik Morza;
  • Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Następnie, Jego Magnificencja Rektor wręczył Nagrody Jubileuszowe dla pracowników UMG za 45 oraz 40 lat pracy.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie przez Jego Magnificencję Rektora oraz Prorektora ds. Nauki dyplomów potwierdzających nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz dyplomów doktorskich.

Tradycyjnie, zostały wręczone także nagrody dla studentów wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami w nauce oraz pracą społeczną na rzecz środowiska akademickiego. Następnie, Jego Magnificencja Rektor przyznał pięć "Medali Absolwenta" z wpisem do "Złotej Księgi Absolwentów" za bardzo dobre wyniki w nauce oraz za wysoką ocenę z egzaminu dyplomowego.

Za działalność i pracę społeczną na rzecz środowiska akademickiego nagrodę od JM Rektora otrzymali również członkowie Parlamentu Studentów.

Jego Magnificencja Rektor prof. Janusz Zarębski przyznał także nagrody studentom za wybitne osiągnięcia sportowe w 2019 roku.

Na zakończenie posiedzenia Senatu UMG Jego Magnificencji Rektorowi specjalne podziękowanie za dotychczasową współpracę wręczył przedstawiciel Departamentu Szkolnictwa Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej pułkownik Dariusz Rewak, a z okazji jubileuszu 99-lecia Uczelni oraz bardzo dobrej współpracy w programie Legia Akademicka z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym - Pan ppłk Ryszard Sztorczyk – Zastępca Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego uhonorował JM Rektora Pamiątkowym Ryngrafem.

Tradycyjnie, o godzinie 15:00 na placu wewnątrz kampusu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni odbył się Apel Pamięci. Apel został odczytany przez prof. dr. hab. inż. Janusza Mindykowskiego.  

O oprawę uroczystości zadbała Kompania Reprezentacyjna Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w asyście Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej.

Dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom, studentom, doktorantom, pracownikom i absolwentom za udział w 99. Święcie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz zapraszamy do wspólnego świętowania 100. lecia naszej Alma Mater!
 

Film opublikowany przez gospodarkamorska.pl

Więcej zdjęć zamieszczonych zostało na oficjalnym profilu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na Facebooku. 

Podmiot udostępniający: 

UMG Biuro ds. Marketingu​

Wytworzył informację:

K. Chmielewska
12.12.2019
Wprowadzenie:
M. Zajk 12.12.2019
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 13.12.2019