V Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

V Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Publicznych Wyższych Szkół Technicznych, Gdynia – Gdańsk 6 – 7.06.2019

W dniach 6 – 7 czerwca 2019 roku na Uniwersytecie Morskim w Gdyni i Politechnice Gdańskiej odbyła się V Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Publicznych Wyższych Szkół Technicznych, którego przewodniczącym jest prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Politechniki Śląskiej.

Konferencję otworzyli uroczyście Przewodniczący Kolegium Prorektorów Publicznych Wyższych Szkół Technicznych, pan prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz oraz współgospodarze spotkania: pan dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG i pan prof. dr hab. inż. Janusz Cieśliński.

Podczas pierwszego dnia obrad pan prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Politechniki Śląskiej przedstawił prezentację pt. „Wdrażanie zapisów Ustawy 2.0”. Prezentacja stała się przyczynkiem do wzajemnej wymiany doświadczeń związanych z dostosowywaniem się poszczególnych uczelni do wymogów nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a w szczególności z opracowaniem nowych statutów i przyjętych w nich rozwiązań organizacyjnych, uwzględniających zmiany legislacyjne oraz kierunki rozwoju uczelni. Zmiany organizacyjne na przykładzie uczelni resortowych przedstawili pan dr hab. inż. Lucjan Śnieżek, prof. WAT, Wojskowa Akademia Techniczna i pan dr hab. inż. Adam Januszko, prof. AWL, Akademia Wojsk Lądowych. Natomiast pan dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG przedstawił proces zmian w uczelni branżowej - Uniwersytecie Morskim w Gdyni.

Drugi dzień obrad poświęcono zagadnieniom informatyzacji uczelni, na przykładzie Politechniki Gdańskiej. Przedstawiono funkcjonowanie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD, narzędzia MOST Wiedzy i Moja PG. Następnie skoncentrowano się na wyzwaniach i problemach związanych z realizacją projektów PO WER. Pan prof. dr hab. inż. Janusz Cieśliński omówił realizowany przez PG projekt PO WER 3.5 „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej”.

Po dwudniowych obradach podsumowania konferencji dokonali Przewodniczący Kolegium pan prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, pan prof. dr hab. inż. Janusz Cieśliński oraz pan dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG.

fot. Krzysztof Krzempek

fot. Krzysztof Krzempek

fot. Krzysztof Krzempek

fot. Krzysztof Krzempek

fot. Krzysztof Krzempek

fot. Krzysztof Krzempek

fot. Krzysztof Krzempek

fot. Krzysztof Krzempek

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Nauki

Wytworzył informację:

A. Błażejewska
11.06.2019
Wprowadzenie:
M. Zajk 11.06.2019
Ostatnia modyfikacja:
M. Zajk 11.06.2019