Wręczenie nominacji na funkcje kierownicze

W dniu 1 października 2019 roku, w auli im. T. Meissnera odbyło się wręczenie nominacji na funkcje kierownicze w Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Uroczystość odbyła się w związku z uchwaleniem przez Senat nowego statutu dostosowanego do założeń ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. W wydarzeniu uczestniczyli prorektorzy, dziekani, dyrektor instytutu, dyrektor szkoły doktorskiej, kierownicy katedr, zakładów i jednostek ogólnouczelnianych. Wręczono 36 nominacji.

W swoim przemówieniu JM Rektor, prof. Janusz Zarębski przedstawił nowo mianowanym kierownikom cele strategiczne Uczelni na najbliższe lata oraz życzył wytrwałości w realizacji postawionych celów i zadań. 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

M. Zaremska
03.10.2019
Wprowadzenie:
Michał Kołodziejczak 03.10.2019
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 03.10.2019