Współpraca Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i Ocean Network Express Ltd.

W dniu 17 września 2019 roku odbyła się uroczystość podpisania umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Morskim w Gdyni i Ocean Network Express (Europe) Ltd.

Podpisana umowa ma na celu wzmocnienie długoterminowych wzajemnych relacji umożliwiających wykorzystanie wiedzy i umiejętności przedstawicieli morskiego sektora transportu i logistyki w procesie kształcenia studentów UMG, prowadzenia wspólnych działań badawczych i rozwojowych, a także oferowania studentom możliwości zdobycia praktycznego doświadczenia poprzez staże organizowane w ONE Ltd.

Ze strony ONE Ltd. Umowę podpisał Pan Jotaro Tamura, Dyrektor Zarządzający dla regionu Europy i Afryki. W imieniu Uniwersytetu umowę podpisał Prorektor ds. Nauki, dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG. 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

I.Dudek-Muczyńska
18.09.2019
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 18.09.2019
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 18.09.2019