Zmarł Rektor Politechniki Opolskiej, prof. Marek Tukiendorf

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w nocy z 17 na 18 lipca w wieku 55 lat zmarł prof. Marek Tukiendorf, Rektor Politechniki Opolskiej.
 
Profesor Tukiendorf był chemikiem specjalizującym się w inżynierii i aparaturze chemicznej. Funkcję rektora Politechniki Opolskiej sprawował drugą kadencję, poprzednio w latach 2016-2020.

Był wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT). Pełnił rolę Przewodniczącego Komisji Stałej ds. Współpracy Międzynarodowej w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Koordynował powstanie Centrum Współpracy Polska-Chiny – Instytut Konfucjusza w Opolu. Angażował się w budowanie relacji polsko-chińskich,  w 2016 roku, z rąk wicepremier Chin otrzymał wyróżnienie Individual Performance Excellence Award za zasługi dla Instytutu Konfucjusza, a w 2017 r. został Honorowym Profesorem Politechniki Pekińskiej.

Był członkiem rady klastra doskonałości MERGE (Federal Cluster of Excellence MERGE). Był organizatorem polsko-niemieckiej konferencji Bridge 2016.

Był również organizatorem opolskiego Centrum Projektowego Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich (FPC ALighT).

Nagrodzony m.in. Laurem Umiejętności i Kompetencji Opolskiej Izby Gospodarczej za wkład w rozwój lokalnego środowiska akademickiego i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Był wyróżniony tytułem Zasłużonego Obywatela miasta Opola oraz gminy Polska Cerekiew.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

I.Wierzbowska
19.07.2019
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 19.07.2019
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 19.07.2019