100. urodziny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

100. Święto Szkoły i 100 – lecie Szkolnictwa Morskiego w Polsce

W dniach 17-18 czerwca 2020 roku w budynku Uniwersytetu Morskiego w Gdyni odbyło się Święto Szkoły. W tym roku było to święto wyjątkowe, gdyż zorganizowane zostało z okazji 100 - lecia Uczelni i Szkolnictwa Morskiego w Polsce. 

Świętowanie rozpoczęło się od tradycyjnego podniesienia bandery na budynku głównym Uczelni. Sztandar Uniwersytetu został wprowadzony w towarzystwie Kompanii Reprezentacyjnej UMG oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej. Po złożeniu meldunku i przeglądzie pododdziałów, punktualnie o godzinie 8:00 w takt Hymnu Państwowego została podniesiona bandera polskiej marynarki handlowej. Na placu przed uczelnią zgromadził się Senat UMG, pracownicy, studenci, absolwenci, a także poczty sztandarowe stowarzyszeń i Akademii Morskiej ze Szczecina.  

Po podniesieniu bandery wkopana została kapsuła czasu zawierająca list od  JM Rektora prof. Janusza Zarębskiego i społeczności akademickiej, Stowarzyszenia Absolwentów Szkoły Morskiej, studentów  (Parlamentu Studentów i Akademickiego Chóru UMG), Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej w Gdyni. W kapsule znalazły się również pamiątki związane z Uczelnią (pocztówka z budynkiem UMG, przypinki UMG 100 lat). 

Ta część uroczystości zakończona została Hymnem do Bałtyku i odprowadzeniem sztandaru. 

O godz. 9:15 w Kościele oo. Redemptorystów w Gdyni, mieszczącym się przy  ul. Portowej 2 odbyła się msza św. pod przewodnictwem Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia w intencji studentów, doktorantów, pracowników i absolwentów Uczelni. O uroczystą oprawę mszy św. zadbał Akademicki Chór Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej. 

Po mszy św. odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu UMG. Wszystkich przybyłych gości zgromadzonych w Auli im. Tadeusza Meissnera, a także w małych aulach B-20 i B-21 przywitał JM Rektor prof. Janusz Zarębski, który wygłosił okolicznościowe przemówienie. 

Następnie Pan Minister Adam Kwiatkowski odczytał list od Prezydenta RP i wręczone zostały odznaczenia państwowe, medale Centrum Operacji Morskich - Dowództwa Komponentu Morskiego, odznaczenia Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej gen. Ryszarda Parafianowicza oraz medale wojewody kujawsko-pomorskiego.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie przyznanych przez JM Rektora prof. Janusza Zarębskiego nagród. Otrzymali je pracownicy Uniwersytetu Morskiego za ponadprzeciętne osiągnięcia w pracy w roku 2019, członkowie Parlamentu Studentów za działalność i pracę społeczną na rzecz środowiska akademickiego, a także wręczone zostały odznaczenia „Zasłużony dla Szkolnictwa Morskiego” poprzednim Rektorom naszej Uczelni, którzy przyczynili się do rozwoju Uniwersytetu i szkolnictwa morskiego.

Po wręczeniu odznaczeń rozpoczęła się uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa kpt. inż. Zbigniewowi Sulatyckiemu. Laudację wygłosił promotor prof. Andrzej Grzelakowski, a dyplom wręczył JM Rektor prof. Janusz Zarębski. Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni wygłosił wykład okolicznościowy. Odczytane zostały również listy gratulacyjne: 

  • od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina, 

  • od Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego przez Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jana Dziedziczaka,

  • od Wicemarszałka Senatu Stanisława Karczewskiego przez Roberta Guta,

  • od Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka przez Wojewodę Pomorskiego Dariusza Drelicha,

  • od Członków Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Morskich przez prof. Kazimierza Dendurę,

  • od Dyrektora Polskiej Żeglugi Morskiej,

  • od Rektora Politechniki Białostockiej.

Po odczytaniu listów okolicznościowych głos zabrał Jego Ekscelencja ks. abp. Sławoj Leszek Głódź - Metropolita Gdański.  

Kpt. ż. w. inż. Zbigniew Sulatycki odebrał z rąk kpt. Wiesława Piotrzkowskiego i st. mech. Lechosława Bara medal 100-lecia Szkolnictwa Morskiego, wybity z inicjatywy Rady Konsultacyjnej Stowarzyszeń Morskich.

JM Rektor prof. Janusz Zarębski otrzymał od kpt. inż. Zbigniewa Sulatyckiego pamiątkowe koło sterowe. 

Na zakończenie uroczystego posiedzenia Senatu nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej ufundowanej przez zarządy trzech portów – Gdyni, Gdańska i Szczecina na okoliczność jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz szkolnictwa morskiego w Polsce.  

Na tym Przewodniczący Senatu UMG prof. Janusz Zarębski zakończył uroczyste, otwarte posiedzenie Senatu. Po wyprowadzeniu sztandaru goście zostali zaproszeni na poczęstunek. 

Ostatnim punktem obchodów 100-lecia Uczelni było odsłonięcie nowej nazwy przystanku Gdynia Stocznia. Od 17 czerwca 2020 roku oficjalnie jest to przystanek Gdynia Stocznia - Uniwersytet Morski. W uroczystości wzięli udział JM Rektor prof. Janusz Zarębski, Prezes PKP SKM w Trójmieście sp. z o. o. Maciej Lignowski, Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska, członek zarządu PKP S.A. Andrzej Olszewski, rektor-elekt prof. Adam Weintrit, prorektor ds. kształcenia Andrzej Miszczak oraz studenci i pracownicy Uniwersytetu Morskiego, a także pracownicy Szybkiej Kolei Miejskiej. Po krótkich przemówieniach nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy przystankowej i podpisanie aktu pamiątkowego. JM Rektor wręczył zgromadzonym gościom pamiątkowe ryngrafy oraz zaprosił do wspólnego zdjęcia. Tym miłym akcentem zakończono pierwszy dzień obchodów 100-lecia Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

18 czerwca 2020 roku, podczas drugiego dnia obchodów 100-lecia Uczelni zostały wręczone nagrody dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi za ponadprzeciętne osiągnięcia w pracy w roku 2019. Łącznie przyznano 69 nagród nauczycielom oraz 83 nagrody dla nie nauczycieli akademickich. Rozstrzygnięto również konkurs JM Rektora “Partnerskie Zarządzanie Uczelnią - edycja IV”.

JM Rektor wręczył również odznaczenia jubileuszowe za 45 lat pracy dwóm pracownikom Uniwersytetu Morskiego.

Wszystkim studentom, pracownikom, absolwentom oraz zaproszonym gościom bardzo dziękujemy za uczestnictwo w obchodach 100-lecia naszej Alma Mater.

Sponsorem wydarzenia był Zarząd Morskiego Portu Gdynia S. A.

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Biuro Rektora
19.06.2020