Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

W sobotę, 10 października 2020 roku, na Molo Południowym w Gdyni, przed żaglowcem "Dar Młodzieży” odbyła się tradycyjna, uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Inaugurację Roku Akademickiego 2020/2021 poprzedziła Msza św. w intencji pracowników, studentów, doktorantów i absolwentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Msza św. odbyła się w piątek 09 października 2020 roku o godzinie 18.00 w kościele oo. Redemptorystów w Gdyni przy ul. Portowej 2. Mszę św. odprawił Biskup Zbigniew Zieliński. 

Oficjalna część sobotniej uroczystości rozpoczęła się odegraniem Hymnu Państwowego, w trakcie którego podniesiono na maszt flagę państwową.

Studentów, pracowników oraz zaproszonych gości przywitał JM Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam Weintrit. W uroczystości udział wzięli m.in.: Doradca Prezydenta RP - Piotr Karczewski, Prezydent Miasta Gdyni - dr Wojciech Szczurek, Przewodniczący Konwentu Morskiego - Kapitan Zbigniew Sulatycki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury - Marcin Horała, a także przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, rektorzy uczelni wyższych, przedstawiciele przedsiębiorstw związanych z gospodarką morską, stowarzyszeń współpracujących z Uniwersytetem Morskim, a także absolwenci i sympatycy uczelni.

Listy gratulacyjne, z okazji Inauguracji Roku Akademickiego, na ręce JM Rektora skierowali: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Pan Andrzej Duda, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Pani Elżbieta Witek, Prezes Rady Ministrów - Premier Mateusz Morawiecki, Minister Infrastruktury – Pan Andrzej Adamczyk. 

   

   

Czworo studentów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w czasie rekrutacji, ślubowało – w imieniu wszystkich studentów I roku – na sztandar Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Tekst ślubowania odczytał Prorektor ds. Studenckich prof. Mirosław Czechowski.

JM Rektor uroczyście pasował na studentów reprezentantów poszczególnych wydziałów oraz doktoranta.

Na okoliczność inauguracji swoje wystąpienia przygotowali: Przewodniczący Parlamentu Studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni – mgr inż. Kamil Zimny oraz Przewodniczący Konwentu Morskiego Kapitan Zbigniew Sulatycki.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przyznał nagrodę zespołową dla nauczycieli akademickich za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej. Wyróżnieni pracownicy to: prof. Janusz Zarębski, prof. Krzysztof Górecki, prof. Przemysław Ptak, dr Kalina Detka oraz dr Paweł Górecki.  Nagrodę z rąk JM Rektora prof. Adama Weintrita  odebrał, w imieniu zespołu, prof. Janusz Zarębski.

Minister ufundował również nagrody dla najlepszych absolwentów kierunków morskich – najlepszego nawigatora, mechanika okrętowego oraz elektroautomatyka okrętowego. Nagrody wręczył JM Rektor Adam Weintrit.

Ostatnim punktem uroczystości było wręczenie Medalu Stulecia Bitwy Warszawskiej „Cudu nad Wisłą” w 100. Rocznicę zaślubin Polski z morzem, 100. Rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, 100. Rocznicę bitwy warszawskiej i wiktorii niemeńskiej - w podziękowaniu za krzewienie idei i czynów pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

Medal JM Rektorowi prof. Adamowi Weintritowi wręczył prof. Daniel Duda.

Oprawa muzyczna uroczystości była jak zawsze wyjątkowa, gdyż z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej oraz Akademickiego Chóru Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Informacje o inauguracji w mediach:

Fot. Cezary Spigarski/www.oficynamorska.pl Zdjęcia z prawem do nieodpłatnych publikacji medialnych, nieprzeznaczone do publikacji reklamowych, albumowych, książkowych i użytku komercyjnego.
Fot. Cezary Spigarski/www.oficynamorska.pl Zdjęcia z prawem do nieodpłatnych publikacji medialnych, nieprzeznaczone do publikacji reklamowych, albumowych, książkowych i użytku komercyjnego.

Fot. Cezary Spigarski/www.oficynamorska.pl Zdjęcia z prawem do nieodpłatnych publikacji medialnych, nieprzeznaczone do publikacji reklamowych, albumowych, książkowych i użytku komercyjnego.

Fot. Cezary Spigarski/www.oficynamorska.pl Zdjęcia z prawem do nieodpłatnych publikacji medialnych, nieprzeznaczone do publikacji reklamowych, albumowych, książkowych i użytku komercyjnego.
Fot. Cezary Spigarski/www.oficynamorska.pl Zdjęcia z prawem do nieodpłatnych publikacji medialnych, nieprzeznaczone do publikacji reklamowych, albumowych, książkowych i użytku komercyjnego.

Fot. Cezary Spigarski/www.oficynamorska.pl Zdjęcia z prawem do nieodpłatnych publikacji medialnych, nieprzeznaczone do publikacji reklamowych, albumowych, książkowych i użytku komercyjnego.

Fot. Cezary Spigarski/www.oficynamorska.pl Zdjęcia z prawem do nieodpłatnych publikacji medialnych, nieprzeznaczone do publikacji reklamowych, albumowych, książkowych i użytku komercyjnego.
Fot. Cezary Spigarski/www.oficynamorska.pl Zdjęcia z prawem do nieodpłatnych publikacji medialnych, nieprzeznaczone do publikacji reklamowych, albumowych, książkowych i użytku komercyjnego.

Fot. Cezary Spigarski/www.oficynamorska.pl Zdjęcia z prawem do nieodpłatnych publikacji medialnych, nieprzeznaczone do publikacji reklamowych, albumowych, książkowych i użytku komercyjnego.

Fot. Cezary Spigarski/www.oficynamorska.pl Zdjęcia z prawem do nieodpłatnych publikacji medialnych, nieprzeznaczone do publikacji reklamowych, albumowych, książkowych i użytku komercyjnego.
Fot. Cezary Spigarski/www.oficynamorska.pl Zdjęcia z prawem do nieodpłatnych publikacji medialnych, nieprzeznaczone do publikacji reklamowych, albumowych, książkowych i użytku komercyjnego.

Fot. Cezary Spigarski/www.oficynamorska.pl Zdjęcia z prawem do nieodpłatnych publikacji medialnych, nieprzeznaczone do publikacji reklamowych, albumowych, książkowych i użytku komercyjnego.

Fot. Cezary Spigarski/www.oficynamorska.pl Zdjęcia z prawem do nieodpłatnych publikacji medialnych, nieprzeznaczone do publikacji reklamowych, albumowych, książkowych i użytku komercyjnego.
Fot. Cezary Spigarski/www.oficynamorska.pl Zdjęcia z prawem do nieodpłatnych publikacji medialnych, nieprzeznaczone do publikacji reklamowych, albumowych, książkowych i użytku komercyjnego.

Fot. Cezary Spigarski/www.oficynamorska.pl Zdjęcia z prawem do nieodpłatnych publikacji medialnych, nieprzeznaczone do publikacji reklamowych, albumowych, książkowych i użytku komercyjnego.

Fot. Cezary Spigarski/www.oficynamorska.pl Zdjęcia z prawem do nieodpłatnych publikacji medialnych, nieprzeznaczone do publikacji reklamowych, albumowych, książkowych i użytku komercyjnego.
Fot. Cezary Spigarski/www.oficynamorska.pl Zdjęcia z prawem do nieodpłatnych publikacji medialnych, nieprzeznaczone do publikacji reklamowych, albumowych, książkowych i użytku komercyjnego.

Fot. Cezary Spigarski/www.oficynamorska.pl Zdjęcia z prawem do nieodpłatnych publikacji medialnych, nieprzeznaczone do publikacji reklamowych, albumowych, książkowych i użytku komercyjnego.

Fot. Cezary Spigarski/www.oficynamorska.pl Zdjęcia z prawem do nieodpłatnych publikacji medialnych, nieprzeznaczone do publikacji reklamowych, albumowych, książkowych i użytku komercyjnego.
Fot. Cezary Spigarski/www.oficynamorska.pl Zdjęcia z prawem do nieodpłatnych publikacji medialnych, nieprzeznaczone do publikacji reklamowych, albumowych, książkowych i użytku komercyjnego.
Fot. Cezary Spigarski/www.oficynamorska.pl Zdjęcia z prawem do nieodpłatnych publikacji medialnych, nieprzeznaczone do publikacji reklamowych, albumowych, książkowych i użytku komercyjnego.
Fot. Cezary Spigarski/www.oficynamorska.pl Zdjęcia z prawem do nieodpłatnych publikacji medialnych, nieprzeznaczone do publikacji reklamowych, albumowych, książkowych i użytku komercyjnego.
Fot. Cezary Spigarski/www.oficynamorska.pl Zdjęcia z prawem do nieodpłatnych publikacji medialnych, nieprzeznaczone do publikacji reklamowych, albumowych, książkowych i użytku komercyjnego.
Fot. Cezary Spigarski/www.oficynamorska.pl Zdjęcia z prawem do nieodpłatnych publikacji medialnych, nieprzeznaczone do publikacji reklamowych, albumowych, książkowych i użytku komercyjnego.

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds Promocji

Wytworzył informację:

K. Chmielewska
12.10.2020