Komunikat dotyczący organizacji zajęć i funkcjonowania Uczelni w czasie obowiązywania ograniczeń czerwonej strefy

W związku z wejściem od 17.10.2020 r. Gdyni, Gdańska oraz prawie wszystkich powiatów województwa pomorskiego do strefy czerwonej, zgodnie z decyzją Rady Ministrów, obowiązywać będą nowe zasady bezpieczeństwa. Obejmują one również funkcjonowanie uczelni wyższych, które mają swoją siedzibę w mieście/powiecie włączonym do strefy czerwonej. Zgodnie z tymi zasadami w uczelniach wyższych działających na terenie tych miast/powiatów „obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych)”.

Uwzględniając powyższe władze UMG postanowiły co następuje:

  1. Zajęcia wymagające obecności studenta na uczelni nadal będą odbywać się w trybie stacjonarnym, z zachowaniem reżimu sanitarnego.
  2. Zajęcia z wychowania fizycznego będą realizowane w trybie zdalnym.
  3. Decyzję o utrzymaniu poszczególnych zajęć w trybie stacjonarnym podejmują dziekani wydziałów.
  4. Szczegółowe informacje na temat wykazu zajęć realizowanych w trybie stacjonarnym zamieszczane będą na stronach poszczególnych wydziałów:
  5. Zasady powyższe odnoszą się również do studentów studiów niestacjonarnych, którzy 16.10 (piątek) odbywają zajęcia na dotychczasowych zasadach - obowiązujących w strefie żółtej, a od 17.10 (sobota) przechodzą na tryb kształcenia zdalnego zgodnie z 1 – 3.
  6. Pracownicy uczelni pracują zgodnie z ustalonymi dotychczas zasadami, z zachowaniem podwyższonych środków bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.
  7. Wymienione zasady obowiązują wyłącznie do czasu wyłączenia obszaru miasta Gdyni ze strefy czerwonej bądź zmiany ograniczeń w danej strefie.

Mając na względzie bezpieczeństwo studentów, doktorantów i wszystkich pracowników UMG, władze uczelni apelują o bezwzględne przestrzeganie przez wszystkie osoby wytycznych określonych dla tzw. „czerwonej strefy”. Najważniejsze z nich to:

  • obowiązkowe zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej (również na terenie kampusu i w budynkach UMG),
  • zachowanie dystansu społecznego,
  • regularna mycie i dezynfekcja dłoni.

 

Sambor Guze

Prorektor ds. Kształcenia

Gdynia, 16.10.2020 r.

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Promocji i Marketingu​

Wytworzył informację:

S. Guze
16.10.2020
Wprowadzenie:
K.Okońska 16.10.2020
Ostatnia modyfikacja:
m.zaremska 17.10.2020