Inkubator Innowacyjności 4.0

Inkubator Innowacyjności 4.0

Krok do komercjalizacji rozwiązań powstających w UMG

 

Zespół ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań UMG wraz Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej serdecznie zapraszają na wydarzenie on-line „Krok do komercjalizacji” otwierające projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany w konsorcjum przez Politechnikę Śląską – lidera projektu i Uniwersytet Morski w Gdyni.

Gospodarzem wydarzenia będzie Centrum Inkubacji i Transferu Technologii  PŚ, które zainauguruje projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0”, zaprezentuje jego założenia i możliwości pozyskania przez naukowców wsparcia w zakresie ochrony własności przemysłowej, prac przedwdrożeniowych oraz komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań. Zespół ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań UMG przedstawi Uniwersytet Morski w Gdyni jako partnera w projekcie i wskaże możliwości współpracy środowisk akademickich w ramach wspólnego projektu oraz podejmowanych działań interdyscyplinarnych.

Dodatkowo Centrum Inkubacji i Transferu Technologii  PŚ wraz z twórcami innowacyjnych rozwiązań z PŚ opowie o dobrych praktykach w zakresie komercjalizacji i transferu wiedzy do przemysłu na przykładzie podejmowanych przez jednostkę projektów Inkubator Innowacyjności 2.0, Bony na innowacje dla MŚP czy Tango 3.

Transmisja wydarzenia odbędzie się dn. 29 września 2020 r. w godz. 10:00-14:00, na kanale Facebook CITT oraz Youtube

 

AGENDA WYDARZENIA

 

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia śledzić można na stronie www.citt.polsl.pl oraz na stronie wydarzenia https://tiny.pl/7ph8t.

Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” uzyskał dofinansowanie w ramach programu ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (lista rankingowa projektów do dofinansowania dostępna jest pod adresem: http://www.bip.nauka.gov.pl/inkubator-innowacyjnosci-4-0/lista-rankingowa-wnioskow-zgloszonych-do-programu-inkubator-innowacyjnosci-4-0.html). 

 

 

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds Promocji

Wytworzył informację:

Magdalena Kukowska-Kaszuba
25.09.2020