Jubileusz 100-lecia w cieniu pandemii

Szanowni Państwo,

 

17 czerwca 2020 roku świętowaliśmy Stulecie istnienia naszej Uczelni.

Z tej okazji rano odbyło się uroczyste Podniesienie Bandery oraz wkopanie Kapsuły Czasu, uczestniczyliśmy również we mszy św., podczas której modliliśmy się za pomyślność naszej Uczelni oraz zdrowie Pracowników. Najważniejszą częścią Święta Szkoły było uroczyste otwarte Posiedzenie Senatu, które w tym roku, z powodu pandemii z wielkim żalem zmuszony byłem ograniczyć.

Dziękuję wszystkim Pracownikom za przybycie na Podniesienie Bandery oraz mszę świętą, dziękuję również wszystkim Państwu, którzy z wyrozumiałością  przyjęliście fakt, że wczorajsze Święto Szkoły z powodu ograniczeń sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących w kraju, zmuszeni byliśmy przeprowadzić w restrykcyjnych warunkach. Zostały one określone poprzez wytyczne dotyczące organizacji imprez (w tym wesel i przyjęć) i spotkań okolicznościowych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce opracowane przez Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny  oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 964 z dnia 29 maja 2020 r.)

 

Ściśle określona liczba osób, które mogą przebywać w jednym pomieszczeniu, ograniczyła nasze Święto wyłącznie do oficjalnych gości i oficjalnej uroczystości.

W tym roku, z okazji Jubileuszu, przyznałem łącznie 69 nagród dla nauczycieli akademickich oraz 83 nagrody dla nie nauczycieli akademickich.

Na wczorajszym otwartym posiedzeniu Senatu mogłem wręczyć wyłącznie nagrody pierwszego stopnia dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz wyróżnienia dla studentów. W tym czasie w budynku Uczelni, poza gośćmi, mogła przebywać tylko obsługa uroczystości. Dlatego pozostałe nagrody dla nauczycieli akademickich oraz pracowników nie będących nauczycielami akademickimi wręczyłem 18 czerwca.

Wszystkim Pracownikom z okazji 100-lecia Uniwersytetu Morskiego w Gdyni  składam życzenia satysfakcji z pracy, zdrowia i osobistego szczęścia.

 

Rektor
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni  

Prof. Janusz Zarębski

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Biuro Rektora
18.06.2020
Wprowadzenie:
Michał Kołodziejczak 18.06.2020
Ostatnia modyfikacja:
Michał Kołodziejczak 18.06.2020