Opowiedz razem z nami historię Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

fot. Zbiory Sali Tradycji UMG

Rok 2020 jest rokiem wyjątkowym dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,  gdyż to właśnie w tym roku przypada 100. rocznica utworzenia Uczelni, której dzieje zapoczątkował podpisany 17 czerwca 1920 roku rozkaz gen. Józefa Leśniewskiego powołujący Szkołę Morską.

Początkowo Szkoła Morska w Tczewie, a następnie Państwowa Szkoła Morska w Gdyni, Wyższa Szkoła Morska, Akademia Morska, a obecnie Uniwersytet Morski wpisał się na stałe nie tylko w historię miasta Gdyni, ale i Tczewa, a jego mury opuściło wielu znamienitych absolwentów znanych nie tylko w Polsce, ale i na świecie. 

Dzieje Uniwersytetu Morskiego w Gdyni tworzą jego studenci, absolwenci i pracownicy. W tym szczególnym roku, roku 100 – lecia chcemy stworzyć wyjątkową galerię zdjęć opowiadających historię uczelni właśnie poprzez dzieje jej twórców, a mianowicie studentów, absolwentów i pracowników.  

Zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy dysponują zdjęciami związanymi z Uniwersytetem Morskim w Gdyni o udostępnienie fotografii, które niejednokrotnie z całą pewnością będą już fotografiami historycznymi. Mogą to być zdjęcia z zajęć, praktyk morskich na statkach szkolnych, zdjęcia budynków, czy zdjęcia z rodzinnych albumów.

Prosimy o przesyłanie fotografii koniecznie wraz z podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku i udzieleniu licencji, do Działu Promocji i Marketingu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni za pomocą poczty elektronicznej: promocjaatumg.edu.pl lub tradycyjnej na adres: Dział Promocji i Marketingu, Uniwersytet Morski w Gdyni, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, z dopiskiem pokój B – 105. 

Zapraszamy również do kontaktu mailowego pod adresem: promocjaatumg.edu.pl

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds Promocji

Wytworzył informację:

M. Zajk
23.11.2020
Wprowadzenie:
M. Zajk 23.11.2020
Ostatnia modyfikacja:
M. Zajk 04.12.2020