Prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit Rektorem - Elektem UMG

21 maja 2020 roku, 44 osobowe Kolegium Elektorów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni podczas zebrania wyborczego wybrało spośród 3 kandydatów rektora-elekta na kadencję 2020-2024.

Nowo wybranym rektorem został prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam Weintrit. W pierwszej turze głosowania wszystkie głosy były ważne, a kandydat otrzymał 29 głosów. Rektor-elekt obowiązki rektora przejmie w dniu 1 września 2020 roku.

Gratulacje i życzenia rektorowi-elektowi złożył urzędujący rektor UMG prof. Janusz Zarębski oraz pracownicy uczelni i studenci.

Prof. Adam Weintrit jest specjalistą w dziedzinie nawigacji, geodezji, kartografii i transportu morskiego, w zakresie implementacji systemów informacji przestrzennej GIS do zastosowań morskich. Jako ekspert w dziedzinie elektronicznych map nawigacyjnych i systemów ECDIS prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport.

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds Promocji

Wytworzył informację:

M. Zaremska
21.05.2020
Wprowadzenie:
M. Zajk 21.05.2020
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 21.07.2020