Stypendium Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest prestiżowym wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy, przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć naukowych. Mogą się o nie ubiegać naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 roku życia.

W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcia badawcze. W ubiegłych latach wysokość rocznego indywidualnego stypendium wynosiła 28 000 zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.

Termin składania wniosków: 18 grudnia 2020.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Fundacji na rzecz nauki Polskiej

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

M.Schmidt
18.11.2020