Wyróżnienia w konkursie PAN

Mgr Agnieszka Piotrowska-Kirschling i dr inż. Paweł Dąbrowski z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni  zostali wyróżnieni w Konkursie o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2019 r. 

Wyróżnienie dla mgr Agnieszki Piotrowskiej-Kirschling zostało przyznane za pracę w zakresie nauk ścisłych i o Ziemi:

Drzeżdżon J., Piotrowska-Kirschling A., Malinowski J., Kloska A., Gawdzik B., Chmurzyński L., Jacewicz D. (2019) Antimicrobial, cytotoxic, and antioxidant activities and physicochemical characteristics of chromium(III) complexes with picolinate, dipicolinate, oxalate, 2,2′-bipiridine and 4,4′-dimethoxy-2,2′-bipyridine as ligands in aqueous solutions. Journal of Molecular Liquids, 282, 441-447. DOI:10.1016/J.MOLLIQ.2019.03.049

natomiast dr inż. Paweł Dąbrowski otrzymał wyróznienie za pracę w zakresie nauk technicznych:

Dabrowski, P. S., Specht, C. (2019). Spatial expansion of the symmetrical objects point clouds to the lateral surface of the cylinder–Mathematical model. Measurement, 134, 40-47. DOI: 10.1016/j.measurement.2018.10.036

Gratulujemy!

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

I.Wierzbowska
29.05.2020
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 29.05.2020
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 29.05.2020