Doktor Honoris Causa prof. Daniel Duda

fot. Cezary Spigarski www.oficynamorska.pl

W piątek, 19 marca 2021 roku, w Auli im. T. Meissnera odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z okazji nadania tytułu i godności Doktora Honoris Causa prof. dr. kpt.ż.w. Danielowi Dudzie.

Prof. dr kpt.ż.w. Daniel Duda został uhonorowany zaszczytnym tytułem Doktora Honoris Causa UMG w dniu 28 stycznia 2021 roku na wniosek JM Rektora prof. dr. hab. inż. kpt.ż.w. Adama Weintrita oraz za poparciem Senatów: Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Uniwersytetu Gdańskiego, w uznaniu wybitnych zasług dla szkolnictwa morskiego w Polsce oraz dla rozwoju Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Promotorem doktoratu honorowego jest prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz, 
a recenzentami są:

  • Prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisław Gucma z Akademii Morskiej w Szczecinie,
  • Kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht  z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni,
  • Prof. dr  hab. inż. Zbigniew Łukasik  z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

Wręczenie dyplomu Doktora Honoris Causa odbyło się w dniu 19 marca 2021 roku. Punktualnie o godz. 11:00 rozbrzmiał dzwon sygnalizujący rozpoczęcie uroczystości, a u progu Auli im. Tadeusza Meissnera pojawili się JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit, Promotor prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz, Doktor Honoris Causa prof. dr kpt.ż.w. Daniel Duda wraz z małżonką.

Trzykrotnym uderzeniem buławą JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni dokonał otwarcia uroczystego posiedzenia Senatu, które z uwagi na panującą sytuację epidemiczną odbyło się w formule online i transmitowane było na kanale YouTube Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, a także na stronie internetowej Uczelni.

Po okolicznościowym przemówieniu Rektora głos zabrał prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz, który wygłosił laudację. Po wygłoszeniu laudacji JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit odczytał akt nadania tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr. kpt.ż.w. Danielowi Dudzie i wraz z prof. dr. hab. Piotrem Jędrzejowiczem dokonał uroczystego wręczenia dyplomu. Następnie prof. dr kpt.ż.w. Daniel Duda wygłosił wykład okolicznościowy.

Podczas uroczystości transmitowanej on-line gratulacje dla Doktora Honoris Causa złożyli Grzegorz Witkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz dr Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdyni. Swoje gratulacje złożył także JM Rektor prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit. Wiele osób swoje uznanie dla Doktora Honoris Causa prof. dr. kpt.ż.w. Daniela Dudy wyraziło, przesyłając listy gratulacyjne i życzenia, o czym informację przekazano pod koniec uroczystości.

Ostatnim punktem wydarzenia było odsłonięcie nazwiska Doktora Honoris Causa na pamiątkowej tablicy znajdującej się w holu głównym przy Auli T. Meissnera. Uroczystego odsłonięcia dokonali JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit, Promotor prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz, Doktor Honoris Causa prof. dr kpt.ż.w. Daniel Duda wraz z małżonką.

Uroczystość prowadził Mistrz Ceremonii Aleksander Gosk, a o uroczystą oprawę wydarzenia zadbał Akademicki Chór Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz Kompania Reprezentacyjna.

Nagranie z uroczystości nadania tytułu i godności Doktora Honoris Causa prof. dr. kpt.ż.w. Danielowi Dudzie

 

ŻYCZENIA I GRATULACJE NADESŁANE Z OKAZJI NADANIA TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA PROF. DR. KPT.Ż.W. DANIELOWI DUDZIE

fot. Cezary Spigarski www.oficynamorska.pl

fot. Cezary Spigarski www.oficynamorska.pl

fot. Cezary Spigarski www.oficynamorska.pl

fot. Cezary Spigarski www.oficynamorska.pl

fot. Cezary Spigarski www.oficynamorska.pl

fot. Cezary Spigarski www.oficynamorska.pl

fot. Cezary Spigarski www.oficynamorska.pl

fot. Cezary Spigarski www.oficynamorska.pl

fot. Cezary Spigarski www.oficynamorska.pl

fot. Cezary Spigarski www.oficynamorska.pl

fot. Cezary Spigarski www.oficynamorska.pl

fot. Cezary Spigarski www.oficynamorska.pl

fot. Cezary Spigarski www.oficynamorska.pl

fot. Cezary Spigarski www.oficynamorska.pl

fot. Cezary Spigarski www.oficynamorska.pl

fot. Cezary Spigarski www.oficynamorska.pl

fot. Cezary Spigarski www.oficynamorska.pl

fot. Cezary Spigarski www.oficynamorska.pl

fot. Cezary Spigarski www.oficynamorska.pl

fot. Cezary Spigarski www.oficynamorska.pl

fot. Cezary Spigarski www.oficynamorska.pl

fot. Cezary Spigarski www.oficynamorska.pl

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Promocji i Marketingu​

Wytworzył informację:

M. Zajk
22.03.2021
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja:
K.Okońska 08.04.2021