II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów i Młodych Pracowników

Szanowni Państwo,

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu organizuje II Ogólnopolską Konferencję Naukową Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki - TRÓJSTYK - Ekonomia, Finanse, Zarządzanie. Celem konferencji jest integracja środowisk związanych z naukami ekonomicznymi oraz nakreślenie wspólnych płaszczyzn do wymiany poglądów i doświadczeń.

Ponadto, w ramach uczestnictwa, istnieje możliwość opublikowania artykułu w punktowanej monografii oraz punktowanych czasopismach znajdujących się w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz jego prezentacji podczas konferencji. Wydarzeniu będzie towarzyszyć seminarium naukowe wspierające karierę młodych adeptów nauki.

Konferencja skierowana jest głównie do doktorantów i młodych pracowników nauki, a jej głównym celem jest wymiana poglądów, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie własnych badań naukowych. Daje młodym naukowcom możliwość do zaprezentowania swoich prac badawczych z zakresu dyscyplin naukowych: nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansów.

Konferencja odbędzie się w trybie online 28.05.2021 r. 

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń wraz z abstraktem artykułu 30.03.2021 r.

Więcej informacji na stronie organizatora

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Nauki

Wytworzył informację:

B.Hryciuk
21.01.2021