Komunikat Rektora UMG

Szanowni Państwo,

w imieniu Administratora Danych Osobowych, którym jest Uniwersytet Morski w Gdyni, mam obowiązek poinformować Państwa o incydencie naruszenia danych osobowych gromadzonych w wewnętrznym systemie informatycznym wspierającym pracę naszej Uczelni.

Bezzwłocznie po stwierdzeniu incydentu w dniu 12.08.2021 r. zablokowany został dostęp do serwera stanowiącego źródło wycieku danych oraz powiadomiony został Urząd Ochrony Danych Osobowych. Skierowaliśmy również prośbę do operatora Google o usunięcie zaindeksowanych danych, w tym osobowych, pobranych przez Google z serwera UMG, co – jak stwierdziliśmy – zostało już zrealizowane. Jednocześnie podjęliśmy zdecydowane działania naprawcze, a nasz uczelniany zespół informatyków na moje polecenie weryfikuje istniejące oraz opracowuje nowe procedury eliminujące możliwość wystąpienia tego rodzaju zdarzeń w przyszłości.

Teraz, kiedy Państwa dane nie są już publicznie dostępne, przeprowadzona zostanie wszechstronna analiza i audyt systemów informatycznych UMG.

Deklaruję, że będziemy ściśle współpracować ze wszystkimi organami zewnętrznymi, które będą wyjaśniać skutki tego incydentu.

W imieniu władz Uczelni chciałbym Państwa przeprosić za zaistniałą sytuację oraz solennie zapewnić o wszechstronnej pomocy przy wyjaśnianiu jakichkolwiek wątpliwości lub obaw. Deklaruję, że zapewnimy Państwu również niezbędne wsparcie. W ramach czynności mających na celu złagodzenie skutków nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych wszystkie osoby, których sytuacja dotyczy, mogą ubiegać się o refundację kosztów podstawowej usługi zabezpieczenia danych w BIK.

Zidentyfikowane osoby, których dane osobowe mogły zostać naruszone, powiadamiane są indywidualnie w korespondenci mailowej.

Z wyrazami szacunku,

prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit

Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

M. Wołowiec
19.08.2021