Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

JM Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit uczestniczył w Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Obrady odbyły się dnia 9 lipca br. w gmachu Politechniki Warszawskiej.

W trakcie Zgromadzenia Plenarnego KRASP odbyły się 4 sesje, podczas których dyskutowano o kwestiach związanych ze szkolnictwem wyższym, działalnością naukową i badawczą polskich uczelni.

Poruszono tematy dotyczące funkcjonowania uczelni w pandemii oraz w czasie po pandemii, dzieląc się dobrymi praktykami oraz spostrzeżeniami na temat skutków ekonomicznych pandemii Covid-19. Ważnymi tematami były również: wartości uczelni akademickich, rozporządzenia dotyczące ewaluacji jakości działalności naukowej, międzynarodowe rankingi akademickie, problem dyskryminacji i mobbingu w środowisku akademickim czy procedury nadawania stopni i tytułu naukowego.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Została utworzona przez polskie szkoły wyższe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie. Członkami KRASP są - obok uczelni publicznych - także akademickie uczelnie niepubliczne. Obecnie Konferencję tworzą rektorzy 107 szkół wyższych, w tym 10 uczelni niepublicznych.

Kolejne Posiedzenie Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego KRASP odbędzie się w Gdyni w dniach 21-23 października 2021, a gospodarzem wydarzenia będzie Uniwersytet Morski w Gdyni.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Beata von Schada Borzyszkowska
09.07.2021
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja: