Porozumienie pomorskich uczelni podpisane podczas XII Konwentu Morskiego

JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni  prof. dr. hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit wziął udział w XII Konwencie Morskim, który odbył się 22 listopada br. na Politechnice Gdańskiej, podczas którego podpisał porozumienie intencyjne w sprawie podjęcia współpracy naukowej pomorskich uczelni na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Otrzymał również medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Ten konwent jest wyjątkowy, ponieważ doprowadził do podpisania historycznego porozumienia pomiędzy uczelniami z wybrzeża i połączenia sił nauki i gospodarki. Dzięki temu będziemy mogli mówić jednym głosem i łączyć siły tak, żeby wzmacniać gospodarkę morską – podkreślał kapitan żeglugi wielkiej, Zbigniew Sulatycki, przewodniczący Konwentu.

Porozumienie intencyjne podpisali rektorzy ośmiu uczelni, które kształcą i prowadzą badania naukowe w obszarach związanych z morzem i zamierzają skonsolidować swoje działania na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – w formule konsorcjum naukowego „Nauka dla morza”. Współpraca między uczelniami odbywać się będzie w następujących obszarach:

  • doradztwo na etapie przygotowania inwestycji,
  • aspekty ekonomiczne i finansowe inwestycji,
  • założenia do projektowania: rozpoznanie geologiczne, rozpoznanie geofizyczne, geotechnika, konstrukcje wsporcze i obiekty budowlane, sieci  elektroenergetyczne, oddziaływania środowiskowe itp.,
  • nadzór naukowy na etapie oceny merytorycznej składanych ofert oraz w fazie budowy,
  • eksploatacja, diagnostyka i monitoring, zarządzanie, trwałość infrastruktury i urządzeń oraz instalacji,
  • zarządzanie morskimi farmami wiatrowymi, w tym ich utrzymanie i eksploatacja w całym cyklu życia.

Uczelnie, które podpisały porozumienie to: Akademia Morska w Szczecinie, Federacja Akademii Wojskowych (Akademia Marynarki Wojennej i Lotnicza Akademia Wojskowa), Politechnika Gdańska, Politechnika Koszalińska, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Morski w Gdyni, Uniwersytet Szczeciński oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.   

Podczas XII Konwentu Morskiego wręczone zostały również Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Tym odznaczeniem honorowane są osoby zasłużone dla regionu, które przyczyniają się do wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej tożsamości i materialnej pomyślności Rzeczpospolitej.

Medale z rąk Prezesa Rady Ministrów, Mateusz Morawieckiego otrzymali: Adam Franciszek Ruszkowski, prezes zarządu Remontowa Holding SA; prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni; dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz dr hab. Danuta Zawadzka, profesor PK, rektor Politechniki Koszalińskiej.

Cieszę się, że potrafimy coraz lepiej ze sobą współpracować – mówił na zakończenie Konwentu Premier Mateusz Morawiecki. – To, że miałem dzisiaj okazję uczestniczyć w tak pięknej uroczystości jak podpisanie porozumienia przez tyle uczelni, jest niezwykle budujące. Myślę, że to dowód na to, że przed nami historia sukcesu, którą wszyscy będziemy pisać we współpracy z polską nauką i przedsiębiorcami.

Gośćmi Konwentu byli również Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej oraz Grzegorz Witkowski, wiceminister infrastruktury, a także Paweł Sałek, doradca Prezydenta RP oraz Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.

Fot. Krzysztof Krzempek PG

Fot. Krzysztof Krzempek PG

Fot. Krzysztof Krzempek PG

Fot. Krzysztof Krzempek PG

Fot. Krzysztof Krzempek PG

Fot. Krzysztof Krzempek PG

Fot. mat. Politechnika Koszalińska

Fot. mat. Politechnika Koszalińska

Fot. Krzysztof Krzempek PG

Fot. Krzysztof Krzempek PG

Fot. mat. KPRM

Fot. mat. KPRM

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A. Czarnecka
22.11.2021