Pracownicy UMG na 8. sesji Podkomitetu NCSR

W dniach 19 – 23  kwietnia 2021 r., pracownicy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, uczestniczyli w obradach 8 sesji Podkomitetu IMO ds. Bezpieczeństwa Żeglugi, Radiokomunikacji oraz Poszukiwania i Ratownictwa – NCSR (Sub-Committee on Navigation, Communication and Search and Rescue).

W skład delegacji UMG, na zaproszenie Departamentu Gospodarki Morskiej  Ministerstwa Infrastruktury, weszli:

  • prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit – JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,
  • dr hab. inż. kpt.ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG – Przewodniczący krajowej sekcji NCSR,
  • dr inż. oficer radioelektronik Karol Korcz – Wiceprzewodniczący krajowej sekcji NCSR.

Głównym tematem obrad tegorocznej 8. sesji NCSR były zagadnienia związane z modernizacją Światowego Morskiego Systemu Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa – GMDSS (Global Maritime Distess and Safety System).
Ponadto, dyskutowano m.in. nad następującymi zagadnieniami:

  • Trasy żeglugowe i obowiązkowe systemy meldunkowe statków,
  • Uznanie japońskiego regionalnego system nawigacji satelitarnej - Quasi-Zenith Satellite System (QZSS),
  • Opracowanie standardów eksploatacyjnych dla statkowych urządzeń odbiorczych nawigacji satelitarnej,
  • Odpowiedzi na zagadnienia związane z grupami studyjnymi ITU-R oraz Światową Konferencją Radiokomunikacyjną ITU,
  • Przegląd wytycznych w zakresie miejsc schronienia dla statków potrzebujących pomocy.

Tegoroczna sesja odbywała się w formie wideokonferencji, a oprócz obrad plenarnych, pracowano także w Grupie roboczej ds. Bezpieczeństwa Żeglugi (Navigation Working Group) oraz Grupie redakcyjnej ds. dokumentacji MSI (Drafting Group on MSI documentation).

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

K. Korcz
26.04.2021
Wprowadzenie:
K.Okońska 26.04.2021
Ostatnia modyfikacja:
K.Okońska 26.04.2021