Program stypendialny im. Bekkera

Szanowni Państwo,

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła konkurs w programie stypendialnym im. Bekkera. Zapraszamy do składania wniosków.

Celem Programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie. 

Program jest otwarty dla doktorantów i naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a jednostkami goszczącymi mogą być ośrodki naukowe lub akademickie na całym świecie.

Wyjazdy trwające od 3 do 24 miesięcy pozwolą im na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, nawiązanie z nimi długofalowej współpracy oraz na realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy. Młodszym naukowcom Program stworzy także szansę realizacji wartościowych staży podoktorskich zaś doktorantom na realizację części kształcenia.

Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego zarówno koszty utrzymania stypendysty związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku goszczącym, jak i dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek stypendysty oraz jego niepełnoletnie dzieci, a w przypadku stypendysty z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym – opiekun.

Nabór wniosków trwa do 18.06.2021 r.

Więcej informacji na stronie NAWA

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Nauki

Wytworzył informację:

B.Hryciuk
26.03.2021
Wprowadzenie:
B. Hryciuk 26.03.2021
Ostatnia modyfikacja:
K.Okońska 01.04.2021