Projekt Angola

Delegacja z Angoli była gościem władz UMG w środę 20 października 2021. Tematem rozmów była możliwość kontynuacji trzeciego etapu projektu, który Uczelnia prowadziła w latach 2008-2010 oraz 2013-2019 w Angoli.

Znakiem firmowym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni są projekty realizowane na kontynencie afrykańskim. To kierunek wynikający z rosnącego zainteresowania armatorów afrykańskich kształceniem własnych kadr.

– Dzisiejsze spotkanie prawdopodobnie jest pokłosiem naszych rozmów z panią rektor uczelni w Namibe, która deklarowała chęć kontynuacji trzeciego etapu budowy szkoły, którą w latach 2008–2010 oraz 2013-2019 wybudowała firma Navimor, a partnerem edukacyjnym i naukowym była nasza Uczelnia – wyjaśnia rektor UMG prof. dr. hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit. – Warto pamiętać, że był to jak dotąd największy projekt dydaktyczny Unii Europejskiej w krajach afrykańskich.

Wybudowano wówczas od podstaw w miejscowości Namibe budynek Akademii Rybołówstwa i Nauk o Morzu, a pracownicy naszej uczelni opracowali koncepcję organizacyjną, plany działania uczelni od strony dydaktycznej i naukowej, jak również plany i programy studiów wraz z podręcznikami, uczestniczyli w projektowaniu laboratoriów. Akademię w Namibe zaplanowano jako publiczną, wyższą uczelnią techniczną kształcącą kadry dla rybołówstwa, floty handlowej, jak również sektora przetwórstwa rybnego, badań zaso­bów wodnych i administracji morskiej. Akademia kształci studentów także z innych krajów Afryki - docelowo w liczbie ok. 1500.

Trzeci etap współpracy zakładał współpracę i patronat między innymi w zakresie kształcenia kadr do pracy na morzu zgodnie ze standardami międzynarodowymi i na poziomie umożliwiającym uzyskiwanie odpowiednich certyfikatów administracji morskiej. W Gdyni, na studiach magisterskich i doktoranckich, kształciła się również część kadry przyszłej uczelni. Są w Afryce szkoły morskie, ale ich dyplomy nie są uzna­wane na świecie. Afrykańskie władze działają więc dwukierunkowo: szukają renomowanych, zagranicznych ośrodków szkoleniowych oraz zakładają u siebie nowe uczelnie morskie. Nasza uczelnia współpracuje w obu tych dziedzinach. Uniwersytet Morski w Gdyni, będąc w ścisłej światowej czołówce szkół morskich, jest naturalnym obiektem zainteresowania.

- Podczas naszych rozmów pojawił się również temat czwartego etapu, którym byłaby współpraca w zakresie wspólnych badań naukowych – mówi rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit.  

14-osobowa delegacja z Angoli pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ambasadora Angoli pana Feliciano Antonio dos Santos oraz sekretarz stanu Angoli pani Esmeraldy Mendonꞔa zwiedziła uczelnię, goście oglądali laboratoria na Wydziale Elektrycznym, Mechanicznym i Nawigacyjnym. Przed wizytą w UMG, delegacja odwiedziła firmę Navimor, a po spotkaniu była gościem marszałka województwa pomorskiego.

Uniwersytet Morski w Gdyni reprezentował JM Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, prorektorzy: prof. dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk; dr hab. Sambor Guze, prof. UMG; dr hab. Dariusz Barbucha, prof. UMG; dr hab. inż. Mirosław Czechowski, prof. UMG; dyrektor Działu Armatorskiego i Praktyk Morskich dr inż. kpt. ż.w. Bogumił Łączyński, prof. UMG; były rektor prof. dr. hab. Piotr Jędrzejowicz; prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski; kanclerz Filip Malata, kwestor Paweł Orzeszek.

 

 

Fot. Biuro ds. Promocji UMG

Fot. Biuro ds. Promocji UMG

Fot. Biuro ds. Promocji UMG

Fot. Biuro ds. Promocji UMG

Fot. Biuro ds. Promocji UMG

Fot. Biuro ds. Promocji UMG

Fot. Biuro ds. Promocji UMG

Fot. Biuro ds. Promocji UMG

Fot. Biuro ds. Promocji UMG

Fot. Biuro ds. Promocji UMG

Fot. Biuro ds. Promocji UMG

Fot. Biuro ds. Promocji UMG

Fot. Biuro ds. Promocji UMG

Fot. Biuro ds. Promocji UMG

Fot. Biuro ds. Promocji UMG

Fot. Biuro ds. Promocji UMG

Fot. Biuro ds. Promocji UMG

Fot. Biuro ds. Promocji UMG

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A. Czarnecka
20.10.2021
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja: