Współpraca UMG z PKN Orlen

Uniwersytet Morski podpisanym listem intencyjnym rozpoczyna współpracę z PKN Orlen. Współpraca obejmować będzie edukację i badania na rzecz morskiej energetyki wiatrowej.


List intencyjny podpisał ze strony Uniwersytetu Morskiego w Gdyni JM Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt.żw. Adam Weintrit oraz prorektor ds. współpracy i rozwoju dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk, prof. UMG.

Współpraca zakłada m.in. realizację innowacyjnych inicjatyw badawczych, analitycznych i naukowych związanych z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Szczególnie istotna jest kontynuacja współpracy PKN Orlen z Instytutem Morskim Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w zakresie innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych, badań analitycznych i środowiskowych związanych z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Uniwersytet Morski w Gdyni planuje również uruchomienie kierunków studiów inżynierskich poświęconych morskiej energetyce wiatrowej. Ich absolwenci zyskają wiedzę techniczną i praktyczną, niezbędną do pracy przy przygotowaniu i obsłudze farm, które wkrótce powstaną na Bałtyku. Specjaliści PKN Orlen podzielą się ze studentami praktyczną wiedzą i doświadczeniem oraz zapewnią wsparcie merytoryczne przy rozwoju nowych kierunków kształcenia.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A. Czarnecka
29.03.2021
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja:
K.Okońska 08.04.2021