Zmarł prof. Jan Kazimierz Sawicki

Jan Kazimierz Sawicki (1939-2021)

Nauka polska poniosła niepowetowaną stratę. Nad ranem 24 kwietnia 2021 r., w wieku 82 lat, zmarł prof. dr hab. Jan Kazimierz Sawicki. Przez 20 lat blisko związany z naszą uczelnią, był kierownikiem Pracowni Historii Wyższej Szkoły Morskiej i Akademii Morskiej w Gdyni. Pracownia utworzona została 1 lipca 1990 r. dla gromadzenia i opracowywania zbiorów z historii i tradycji polskiego szkolnictwa morskiego oraz Polskiej Marynarki Handlowej i dziejów Polski na morzu.

Tytan pracy, był współtwórcą i redaktorem naukowym sześciu tomów „Kadr morskich Rzeczypospolitej”, autorem takich dzieł jak m.in. „Podróże polskich statków 1939-1945”, „Polska Marynarka Handlowa”, „Odrodzenie żeglugi morskiej w Polsce 1945-1947”, dwutomowej pracy „Ratownictwo morskie w Polsce”, „Polskie Ratownictwo Okrętowe (1951-2000)”,  „Marynarka Polska 1918-2008”.

Redaktor naukowy, współautor i edytor dzieł zbiorowych oraz opracowań pamiętnikarskich i dokumentacyjnych polskiej kadry morskiej, publikowanych w latach 1993-2015, m.in. 76 tomów w serii wydawniczej „Księgi Floty Ojczystej” i ponad 20 książek konsultowanych i wydanych przez kadrę morską poza tą serią. Napisał przedmowy do 25 książek innych autorów, głównie kapitanów i oficerów PMH. Był także recenzentem projektów badawczych i naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Muzeum II Wojny Światowej.

Utrzymywał stałą współpracę z kadrą i absolwentami polskiego cywilnego i wojskowego szkolnictwa morskiego oraz ich stowarzyszeniami i klubami.

Był członkiem Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, przewodniczącym Komisji Historii Żeglugi Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, członkiem Ławy Morskiej Miasta Gdańska. Od 2015 r. członek honorowy Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej.

Uhonorowany był m.in. Nagrodą Literacką im. J. Conrada (w 1986 r.), nagrodą Polskiego Towarzystwa Nautologicznego za rok 1989; I Nagrodą Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w latach 1990, 1992 i 1995 r., Nagrodą Indywidualną Ministra Infrastruktury w 2003 r., I Nagrodą Rektora WSM w latach: 1993, 1994, 1996, Nagrodą Rektora AMG w 2001 r. W 1995 r. otrzymał Nagrodę Literacką Prezydenta Miasta Gdyni, w 1996 r. Nagrodę Polskiego PEN Clubu im. kmdr Kazimierza Szczęsnego za twórczość marynistyczną, literacką i naukową, w 1999 r. Łódzką Komandorię Ligi Morskiej i Rzecznej, Medal za Zasługi dla Marynarki Wojennej, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, oraz odznaczenia resortowe i organizacji kombatanckich. A w 2012 r. Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Nagła śmierć przerwała pracę nad kolejnym dziełem.

Msza Św. żałobna odprawiona zostanie w piątek 30.04.2021r. o godzinie 12.00 w Kościele pw. NMP Królowej Polski w Gdyni (Kolegiata). Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godzinie 13:30 na Cmentarzu Witomińskim.

fot. Cezary Spigarski
prof. Jan Kazimierz Sawicki honorowym członkiem Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej, fot. Cezary Spigarski

prof. Jan Kazimierz Sawicki honorowym członkiem Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej, fot. Cezary Spigarski

fot. Cezary Spigarski
prof. Jan Kazimierz Sawicki odznaczony medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, fot. Cezary Spigarski

prof. Jan Kazimierz Sawicki odznaczony medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, fot. Cezary Spigarski

fot. Cezary Spigarski
fot. Cezary Spigarski

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

M. Sokołowska
24.04.2021