Grant konkursu MINIATURA 6 dla badaczki z UMG

Grant konkursu MINIATURA 6 NCN dla badaczki z UMG

Dr Emilia Baszanowska z Katedry Fizyki Wydziału Mechanicznego UMG otrzymała dofinansowanie na działanie naukowe w ramach konkursu MINIATURA 6 Narodowego Centrum Nauk.

Do finansowania w ostatniej rundzie konkursu MINIATURA 6 zostały zakwalifikowane 194 działania naukowe, w tym 67 w obszarze nauk ścisłych i technicznych. Do laureatów trafi ponad 7,7 mln zł na badania wstępne i pilotażowe, staże lub wyjazdy konsultacyjne i badawcze.

W gronie 67 laureatek i laureatów w obszarze nauk ścisłych i technicznych znalazła się naukowczyni z Katedry Fizyki Wydziału Mechanicznego UMG, dr Emilia Baszanowska. Projekt badawczy dr Baszanowskiej pt. "Wydajność kwantowa fluorescencji jako narzędzie do rozróżniania zanieczyszczeń morza emulsjami substancji ropopochodnych od naturalnych tłuszczów rybich" podejmuje często poruszane w społecznej debacie zagadnienia dotyczące sposobów przeciwdziałania negatywnym zmianom klimatycznym oraz ochrony środowiska naturalnego, co zostało dostrzeżone przez komisję konkursu.

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych pozwalających na przygotowanie założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w konkursach Narodowego Centrum Nauki lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. Jednym z założeń konkursu jest zachęcenie do udziału w nim badaczy pracujących w mniejszych ośrodkach akademickich i zwiększenie równowagi regionalnej.

W dotychczasowych pięciu edycjach konkursu sfinansowanych zostało ponad 3 300 działań naukowych. Nabór do edycji szóstej trwał od 1 lutego do 31 lipca 2022 roku. Wpłynęło 1815 wniosków, z których zakwalifikowano 502, w tym 173 z zakresu nauk ścisłych i technicznych. 

Wśród osób ubiegających się o grant MINIATURA 6 dominują naukowcy będący na początku kariery (1700 osób ma doktorat, ponad 800 z nich uzyskało stopień w roku 2016 lub w latach kolejnych). Więcej wniosków złożyły badaczki, które dominują także na listach laureatów. Finansowanie uzyskało w sumie 290 badaczek i 212 badaczy.

W sumie w konkursie Miniatura 6 przyznano niemal 20 mln złotych, a w jego ostatniej rundzie - ponad 7,7 mln zł.

To już szóste dofinansowane działanie badawcze w ramach konkursów Miniatura realizowane w Uniwersytecie Morskim w Gdyni. W poprzednich edycjach konkursu dofinansowania otrzymali:

 • Dr inż. Mariusz Specht
  Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny

Staż naukowy na Uniwersytecie w Rijece dotyczący badana dokładności pozycjonowania systemów GNSS stosowanych w nawigacji i hydrografii morskiej

 • Dr Katarzyna Boniewicz-Szmyt
  Katedra Fizyki, Wydział Mechaniczny

Wpływ własności zwilżających warstw pokryciowych na metalach na szybkość powlekania przez oleje wywołanego gradientem temperatury

 • Dr inż. Krzysztof Dudzik
  Katedra Materiałów Okrętowych i Technologii Remontów, Wydział Mechaniczny

Wyjazd badawczy do THM (Giessen, Niemcy) dotyczący badania emisji akustycznej podczas procesów obróbkowych

 • Dr hab. inż. Joanna Brzeska, prof. UMG
  Katedra Jakości Produktów Przemysłowych i Chemii, Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

Wpływ modyfikacji rozgałęzionych poliuretanów na ich właściwości

 • Dr inż. Kalina Detka
  Katedra Elektroniki Morskiej, Wydział Elektryczny

Analiza wpływu zastosowanego modelu strat w elemencie magnetycznym na wiarygodność symulacji komputerowych przetwornicy boost

 

Więcej informacji o tegorocznej edycji konkursu można znaleźć pod linkami:

https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C94302%2Crozstrzygnieto-ostatnia-runde-konkursu-miniatura-6-na-staze-i-wyjazdy
https://forumakademickie.pl/konkursy/ponad-77-mln-zl-w-ostatnim-tegorocznym-rozdaniu-miniatury/
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-11-08-konkurs-miniatura-6-rozstrzygniety

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

B. von Schada Borzyszkowska
23.11.2022