JM Rektor UMG powołał Rady i Komitet Sterujący w związku z podpisaną umową Konsorcjum UMG i Mewo SA z PGE BALTICA 1

JM Rektor UMG powołał Rady i Komitet Sterujący w związku z podpisaną umową Konsorcjum UMG i Mewo S.A z PGE BALTICA 1

W dniu 16 września 2022 roku JM Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit podczas XVII posiedzenia Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w XVII kadencji, ogłosił skład osobowy Komitetu Sterującego IM UMG, Rady Kierowniczej UMG oraz Rady Wykonawczej IM UMG, które zostały powołane w związku z podpisaną umową Konsorcjum UMG i Mewo S.A. z PGE BALTICA 1.

JM Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit podczas uroczystości zawieszenia wiechy na budowanym w Gdańsku budynku Centrum Offshore UMG, dokonał symbolicznego podpisania umowy z firmami MEWO S.A. i PGE BALTICA1 dotyczącej przeprowadzenia badań środowiskowych dla projektu morskiej farmy wiatrowej Baltica 1. Konsorcjum Uczelni i ww. firm zostało powołane w dniu 12 sierpnia 2022 roku.

 

W związku z obowiązującą umową, JM Rektor UMG w dniu 29 sierpnia 2022 roku powołał:

 • Komitet Sterujący Instytutu Morskiego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni do nadzoru i realizacji ww. umowy,
 • Radę Kierowniczą Uniwersytetu Morskiego w Gdyni do monitoringu realizacji umowy oraz
 • Radę Wykonawczą Instytutu Morskiego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni do realizacji umowy Konsorcjum UMG i MEWO S.A. z PGE BALTICA 1.

Podczas posiedzenia Senatu w dniu 16 września 2022 roku JM Rektor UMG ogłosił skład osobowy powołanych ciał.

W skład Komitetu Sterującego Instytutu Morskiego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni do nadzoru i realizacji umowy Konsorcjum IMG i MEWO S.A. z PGE BALTICA 1, od dnia 1 września 2022 roku wchodzą:

 • dr hab. inż. kpt. ż.w. Grzegorz Rutkowski, prof. UMG – Przewodniczący Komitetu Sterującego,
 • mgr Rafał Kapała – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Sterującego,
 • mgr Eugeniusz Paweł Orzeszek – Kwestor UMG,
 • Juliusz Gajewski – Kierownik Zakładu Oceanografii Operacyjnej Instytutu Morskiego UMG,
 • mgr Michał Głuszczyński – przedstawiciel Zarządu MEWO S.A. z siedzibą w Straszynie.

Rolę stałych doradców powołanego Komitetu pełnią:

 • z ramienia UMG – radca prawny Piotr Sarzyński,
 • z ramienia MEWO S.A. z siedzibą w Straszynie – radca prawny Marek Kaszewski.

 

Skład osobowy Rady Kierowniczej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni do monitoringu realizacji umowy Konsorcjum IMG i MEWO S.A. z PGE BALTICA 1, od dnia 1 września 2022 roku tworzą:

 • prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit – Przewodniczący Rady Kierowniczej,
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk – Zastępca Przewodniczącego Rady Kierowniczej
 • mgr Filip Malata – Kanclerz UMG,
 • mgr Eugeniusz Paweł Orzeszek – Kwestor UMG,
 • dr hab. inż. kpt. ż.w. Grzegorz Rutkowski, prof. UMG – Przewodniczący Komitetu Sterującego,
 • dr hab. Maciej Matczak, prof. UMG – Dyrektor Instytutu Morskiego UMG,
 • mgr inż. Sławomir Kalicki – Przewodniczący Rady Instytutu Morskiego UMG.

Rolę stałego doradcy prawnego pełni radca prawny Piotr Sarzyński.

 

W skład Rady Wykonawczej Instytutu Morskiego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni do realizacji umowy Konsorcjum UMG i MEWO S.A. z PGE BALTICA 1, od dnia 1 września 2022 roku wchodzą z kolei:

 • dr hab. Maciej Matczak, prof. UMG – Przewodniczący Rady Wykonawczej,
 • mgr Rafał Kapała – Zastępca Przewodniczącego Rady,
 • Juliusz Gajewski – Kierownik Zakładu Oceanografii Operacyjnej Instytutu Morskiego UMG,
 • mgr Eugeniusz Paweł Orzeszek – Kwestor UMG,
 • dr hab. inż. kpt. ż.w. Grzegorz Rutkowski, prof. UMG – Przewodniczący Komitetu Sterującego,
 • dr Grażyna Dembska – Kierownik Zakładu Ochrony Środowiska,
 • dr Radosław Opioła – Kierownik Zakładu Ekologii Wód,
 • mgr inż. Krzysztof Załęski – Kierownik Zakładu Geotechniki Morskiej.

Radca prawny Piotr Sarzyński pełni rolę stałego doradcy prawnego tej Rady.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

B. von Schada Borzyszkowska
16.09.2022