Pierwszy konkurs programu „Polska Metrologia” rozstrzygnięty!

Projekt o nazwie „Koncepcja budowy infrastruktury metrologicznej w obszarze akustyki podwodnej w GUM” złożony w konsorcjum Uniwersytet Morski w Gdyni, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański znalazł się w gronie 26 projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach pierwszego Konkursu „Polska Metrologia”. Nowy program Ministerstwa Edukacji i Nauki ma na celu wsparcie realizacji projektów służących podniesieniu poziomu zdolności badawczych instytucji metrologicznych, wzmocnieniu kapitału intelektualnego, zwiększeniu konkurencyjności polskiej gospodarki, rozwojowi nowoczesnych technologii, stymulowaniu rozwoju metrologii, w szczególności w obszarach zdrowia, środowiska, energii oraz zaawansowanych technik pomiarowych, a także rozwoju technologii cyfrowych.

Łącznie w ramach konkursu do MEN wpłynęły 83 wnioski, a łączna wartość przyznanego finansowania wyniosła 21 229 839,60 zł, z czego najwyższą kwotę dofinansowania dla pojedynczego projektu wysokości 1 000 000 zł otrzymało Konsorcjum, którego liderem jest Uniwersytet Morski w Gdyni. Projekt będzie realizowany przez zespół badawczy UMG w składzie: dr inż. Karol Listewnik – kierownik projektu, prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski, prof. dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk oraz dr inż. Romuald Maśnicki. Partnerami UMG jest zespół badawczy z Politechniki Gdańskiej pod kierunkiem dr hab. inż. Jacka Marszala, prof. PG oraz zespół Uniwersytetu Gdańskiego prowadzony przez prof. dr hab. Jarosława Tęgowskiego. Opiekę nad przygotowaniem wniosku oraz realizacją projektu prowadzi Zespół ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań.

 

 

Więcej informacji: https://programy.nauka.gov.pl/polska-metrologia-komunikaty/

Lista zakwalifikowanych projektów.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A. Żuławska
15.06.2022