Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy UMG i ØRSTED POLSKA

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy UMG i ØRSTED POLSKA

Uniwersytet Morski w Gdyni i firma Ørsted podpisały List Intencyjny dotyczący współpracy w zakresie rozwoju kadr dla sektora morskiej energetyki wiatrowej. W uroczystym podpisaniu dokumentu uczestniczyli: Joanna Wis-Bielewicz - Dyrektor ds. Rozwoju Rynku Ørsted Polska, prof. dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk – Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju UMG i Andrzej Popadiuk – Dyrektor Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej UMG.

Ørsted to największy i najbardziej doświadczony producent morskiej energetyki wiatrowej na świecie. Uniwersytet Morski w Gdyni, to uczelnia w bogatym doświadczeniem w kształceniu ludzi morza, przygotowująca specjalistów i menedżerów dla dynamicznego sektora energetyki morskiej. Połączenie posiadanego przez Ørsted ponad 30-letniego doświadczenia w budowie i eksploatacji morskich farm wiatrowych z potencjałem i zapleczem dydaktycznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zaowocuje nowoczesnymi programami kształcącymi kadrę inżynierską i kierowniczą dla przemysłu morskiej energetyki wiatrowej

- Wierzę, że podpisanie listu intencyjnego to początek wieloletniej i owocnej współpracy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z firmą Ørsted – mówi prof. Tomasz Tarasiuk. - Udział ekspertów Ørsted w kształceniu studentów UMG niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności kształcenia w specjalnościach offshore’owych. Dodatkowo, naszym wspólnym zamiarem jest rozszerzenie współpracy o prace badawczo-rozwojowe w obszarze morskiej energetyki wiatrowej, z wykorzystaniem obecnych i nowopowstających laboratoriów Uniwersytetu - dodaje prof. Tarasiuk.

- Innowacyjność, a także współpraca z jednostkami badawczymi i naukowymi na całym świecie, są w naszym DNA. Cieszę się, że do grona partnerów Ørsted dołączyła kolejna znakomita polska uczelnia oraz że eksperci Ørsted będą mogli dzielić się wiedzą i doświadczeniem w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej z szerokim gronem studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - mówi Joanna Wis-Bielewicz.

- Praktyczna współpraca Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej z Ørsted już się rozpoczęła. Eksperci Ørsted przekazują unikalną wiedzę i doświadczenie uczestnikom programu Executive Offshore Wind MBA – podkreśla Andrzej Popadiuk. - EOW MBA jest prowadzony przez praktyków dla praktyków, udział Ørsted w jego realizacji stanowi cenne wzbogacenie procesu rozwojowego jego uczestników. Już dziś planujemy udział przedstawicieli Ørsted w kolejnych programach i wydarzeniach Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

W związku z szerokimi kompetencjami Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz dynamicznym rozwojem Ørsted w Polsce (firma wspólnie z partnerem polskim producentem energii w transformacji firmą ZE PAK złożyła wnioski o budowę 5 nowych farm wiatrowych) w przyszłości możliwa będzie szeroka współpraca w zakresie innowacyjności, badań i rozwoju nad technologiami morskiej energetyki wiatrowej oraz badań środowiskowych dla realizowanych projektów inwestycyjnych. Powstające Centrum Offshore – w którym siedzibę znajdzie należący do UMG Instytut Morski oraz Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej – stanie się istotnym elementem Doliny Offshorowej, stanowiącej zaplecze naukowe, badawcze i dydaktyczne dla morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku, a nowy partner UMG – firma Ørsted Polska – deklaruje swoje aktywne uczestnictwo w rozwoju Doliny Offshorowej w Polsce, we współpracy z Uniwersytetem Morskim w Gdyni.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A. Popadiuk
24.10.2022