Postępują prace przy budowie hali sportowej

Trwa budowa Hali Sportowej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Powstaje nowoczesne Centrum Sportu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Z budowanego obecnie obiektu studenci UMG skorzystają już w 2024 roku. Przygotowywanie terenu pod budowę rozpoczęło się w 2020 roku. Od 2 sierpnia 2022 roku, gdy podpisana została umowa z wykonawcą inwestycji, firmą Budimex S.A., prace budowlane weszły w kolejny etap.

Plac budowy został przekazany wykonawcy w dniu 5 sierpnia 2022 roku. Od tej chwili Budimex S.A. przystąpił do budowy zaplecza oraz ogrodzenia placu budowy.

Kolejne wykonane prace to roboty ziemne i rozbiórkowe, w tym usunięcie starej drogi oraz ogrodzenia wewnętrznego. Na najbliższy czas zaplanowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na dzień dzisiejszy wykonano podłoże pod płytę fundamentową, trwają prace zbrojarskie oraz roboty sanitarne.

- 9 września został ustawiony żuraw wieżowy, co usprawni i przyspieszy znacznie prace budowlane. Do końca września 2022 roku planowane jest betonowanie całej płyty fundamentowej – informuje Artur Nowak, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, z-ca kierownika działu technicznego UMG. 

- Na chwilę obecną prace wykonywane są zgodnie z zaplanowanym harmonogramem robót – ocenia Filip Malata, Kanclerz UMG.

Do końca roku 2022 wykonane zostaną prace przygotowawcze, geodezyjne, roboty ziemne, konstrukcyjne oraz instalacyjne.

Koszt inwestycji wraz z wyposażeniem wynosi ok. 55 mln zł. Inwestycja realizowana będzie ze środków własnych i budżetu państwa, w postaci dotacji celowej Ministerstwa Infrastruktury.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

B. von Schada Borzyszkowska
13.09.2022