Postępuje budowa Centrum Offshore

Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Centrum Offshore, inwestycja Uniwersytetu Morskiego w Gdyni realizowana w bliskim sąsiedztwie Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku, pnie się w górę.

Budowa Centrum Offshore UMG w Gdańsku przy ulicy Roberta de Plelo wynika z zaplanowanych na lata 2020-2024 celów strategicznych Uczelni. Znajdzie się tam nowa siedziba Instytutu Morskiego UMG. Zgodnie z założeniami, zadaniem Centrum ma być tworzenie lokalnego, polskiego łańcucha dostaw dla branży offshore. Centrum może stać się zalążkiem większego organizmu „Polskiej Doliny Offshore”. Będzie ono siedzibą certyfikowanych laboratoriów, których funkcjonowanie wpisuje się w proces przygotowania i realizacji inwestycji w morską energetykę wiatrową.

Realizowana inwestycja składa się z dwóch budynków dwu- kondygnacyjnych połączonych łącznikiem na poziomie 1. piętra.

W budynku nr 1 prace budowlane stanu surowego zrealizowane zostały w 95%. Na przestrzeni ostatniego miesiąca wykonany został montaż dźwigarów betonowych na hali oraz stropów HC ostatniej kondygnacji. Obecnie trwają prace związane z realizacją attyk oraz szybu windy.

W budynku nr 2 prace stanu surowego zostały już zakończone. Rozpoczęto montaż ślusarki aluminiowej (30% zaawansowania), realizowane jest pokrycie dachu (25% zaawansowania), prowadzone są również prace związane z instalacjami sanitarnymi, tj. instalacja chłodu, grzewcza, deszczowa (20% zaawansowania).

W łączniku wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego, postawiono fundamenty oraz słupy i ściany kondygnacji 0. Aktualnie trwają prace związane z realizacją belek żelbetowych, na których zostaną ułożone stropy prefabrykowane.

Na terenie zewnętrznym z kolei trwa realizacja prac sieciowych związanych z kanalizacją deszczową i sanitarną. Stopnień zaawansowania tych prac wynosi 45%.  

W najbliższym czasie rozpocznie się kładzenie instalacji elektrycznej, instalacja wentylacji oraz prace wykończeniowe - w pierwszej kolejności będą to prace tynkarskie.

Wartość inwestycji wraz z wyposażeniem szacowana jest na ok. 50 mln zł. Projekt współfinansowany jest z funduszy Unii Europejskiej - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakończenie prac planowane jest na czerwiec 2023 r.

Więcej informacji: Centrum-Offshore (umg.edu.pl)

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

B. von Schada Borzyszkowska
08.07.2022
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja:
L.Nowicki 21.07.2022