Powołanie JM Rektora UMG do Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej

JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit został członkiem Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Powołanie, na podstawie par. 5 ust. 3 Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, JM Rektor otrzymał od Anny Moskwy, Minister Klimatu i Środowiska dnia 3 stycznia 2022 r.

Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce zostało podpisane 15 września 2021 roku z inicjatywy Wiceministra Klimatu i Środowiska, Pełnomocnika Rządu ds. OZE, Ireneusza Zyski. Porozumienie zrzesza m.in. organy administracji rządowej, samorządu terytorialnego, inwestorów oraz jednostki naukowo-badawcze. To druga po Wielkiej Brytanii taka inicjatywa na świecie. Jednym z sygnatariuszy Porozumienia był Uniwersytet Morski w Gdyni - jedna z czterech wskazanych przez rząd uczelni w kraju, mających zapewnić kadry dla farm wiatrowych. Uczelnia będzie odpowiedzialna za realizację innowacyjnych inicjatyw badawczych, analitycznych i naukowych związanych z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej w kraju. 

Rada Koordynacyjna ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej jest jednym z najważniejszych organów przedsięwzięcia. Jej zadaniem będzie monitorowanie celów projektu, powoływanie grup roboczych oraz przygotowanie corocznych sprawozdań z realizacji strategicznych założeń. Tryb pracy Rady oraz grup roboczych określi regulamin, który będzie uchwalony na pierwszym posiedzeniu Rady.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Beata von Schada Borzyszkowska
10.01.2022