PTMEW Partnerem Merytorycznym Offshore MBA

Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej zostało Partnerem Merytorycznym Programu Executive Offshore Wind MBA prowadzonego przez Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Prezes Zarządu PTMEW, Mariusz Witoński, wszedł w skład Rady Programowej EOW MBA.

Stowarzyszenie działa od roku 1997, od roku 2011 pod aktualną nazwą, która w pełni oddaje profil jego działalności. „Misją PTMEW jest promowanie powstania i rozwoju energetyki wiatrowej w polskich obszarach morskich, w tym działalność popularyzatorska, edukacyjna i lobbingowa. Dlatego wspieramy wartościowe projekty edukacyjne przyczyniające się do rozwoju branży. Program Executive Offshore Wind MBA jako jeden z pierwszych na świecie łączy rozwój kompetencji menedżerskich z aktualną wiedzą branżową. Doświadczenie UMG, zaangażowanie partnerskich uczelni, udział firm i praktyków branży offshore wind gwarantują wysoką jakość i wartość praktyczną tej oferty edukacyjnej. Z przekonaniem zdecydowaliśmy o uczestniczeniu PTMEW w tym projekcie” – podkreślił Prezes Mariusz Witoński.

Z zadowoleniem przyjmujemy udział Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej w kształtowaniu programu EOW MBA. Dzięki wiedzy doświadczonych ekspertów i najważniejszych organizacji branży, Executive Offshore Wind MBA jest programem praktycznym, nowoczesnym i skutecznym.

Obecnie trwa rekrutacja do programu Executive Offshore Wind MBA, którego pierwsza sesja odbędzie się 25 marca 2022. Więcej informacji: Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej UMG

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

CMEW UMG
26.01.2022