Rektorzy pomorskich uczelni podpisali porozumienie o współpracy na rzecz wspierania pomorskich innowacji poprzez program Erasmus+

Erasmus+ InnHUB JM Rektor UMG podpisał porozumienie o współpracy

W poniedziałek 5 września 2022 roku w Gdańsku na terenie kampusu Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się otwarcie Erasmus+ InnHUB. Porozumienie o współpracy z jednostką podpisali przedstawiciele dwunastu pomorskich uczelni. Z ramienia Uniwersytetu Morskiego w Gdyni dokument parafował JM Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit.

Centrum innowacji Erasmus+ InnHUB rozpocznie swoją działalność 8 września 2022 roku w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego. Głównym zadaniem nowo powołanej jednostki jest promowanie i upowszechnianie na terytorium województwa pomorskiego międzynarodowych innowacyjnych projektów edukacyjnych z wykorzystaniem środków finansowych z Programu Erasmus+.

W obszarze działań Erasmus+ InnHUB znajdą się europejskie programy edukacyjne, jak również popularyzacja oferty Erasmus+. Przedsiębiorcy, firmy czy placówki edukacyjne będą mogły liczyć na wsparcie centrum w składaniu wniosków o dofinansowanie z programu Erasmus+. Jednostka zapewni nowe kursy doszkalające, jak również organizację warsztatów i szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe.

Projekt Erasmus+ InnHUB nadzoruje założona w 1993 roku Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która od 29 lat zarządza europejskimi programami, projektami i inicjatywami. Od 2014 roku FRSE pełni funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i od 2018 roku Europejskiego Korpusu Solidarności.

Porozumienie o współpracy z FRSE podpisali przedstawiciele 12 pomorskich uczelni: Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademii Muzycznej w Gdańsku, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademii Pomorskiej, Akademii Nauk Stosowanych (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa) w Elblągu, Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku. 

Podczas spotkania inaugurującego działalność Erasmus+ InnHUB, Uniwersytet Morski w Gdyni reprezentowali JM Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit oraz Prorektor ds. Kształcenia dr hab. Sambor Guze, prof. UMG.

Celem podpisanego porozumienia, obok promocji oferty Programu Erasmus+ w północnej Polsce, jest między innymi budowanie i rozszerzanie sieci współpracy międzynarodowej oraz synergia biznesu z nauką. Współpraca z dwunastoma pomorskimi uczelniami ma zapewnić odpowiednie podłoże merytoryczne do tych działań.

- Uruchomione Centrum jest odpowiedzią na potrzeby trójmiejskich uczelni, które chcą bardziej efektywnie wykorzystywać środki programu Erasmus+, nie tylko na mobilności studentów i pracowników, ale również na finansowanie współpracy uczelni z przedsiębiorcami i organizacjami. Jest to w istocie punkt kontaktowy programu Erasmus+ oraz miejsce szkoleń i warsztatów dla środowiska akademickiego Trójmiasta – powiedział JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit.

Podobne porozumienia zostały już podpisane w województwach krakowskim i katowickim. Kolejne zostaną podpisane w Łodzi i w Poznaniu.

Fot. Alan Stocki/Zespół prasowy UG

Fot. Alan Stocki/Zespół prasowy UG

Fot. Alan Stocki/Zespół prasowy UG

Fot. Alan Stocki/Zespół prasowy UG

Fot. Alan Stocki/Zespół prasowy UG

Fot. Alan Stocki/Zespół prasowy UG

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

B. von Schada Borzyszkowska
05.09.2022